Korkeasaaren ja Kruunuvuorensillan tulevia töitä

Lokakuun alussa päättyy vaelluskalarajoitus. Hankkeen vesiluvassa on asetettu rajoitus rakentamistöille meritaimenen päävaellusajankohdan ajaksi, 15.8.–30.9. Meritaimenen vaellusaikana ei hankkeella ole saanut tehdä vedenalaisia rakentamistöitä kalaväylien alueella. Kalaväylä on vesistön valtaväylä tai syvimmällä kohdalla selkäveteen jatkuva vesialueen osa, jossa kalat voivat liikkua niin, ettei niiden kulku esty. Tämä on tarkoittanut, että sillan välitukien vedenalaiset rakentamistyöt ovat olleet tauolla kalaväylien alueella. Myös Korkeasaaren ja Palosaaren välisen lahdenpohjukan ruoppaus- ja täyttötyöt ovat olleet vesiluvan mukaisella tauolla 1.4.-1.10. välisenä aikana.

Vaelluskalarajoituksen päätyttyä jatkuvat Kruunuvuorensillan aputukien paalutukset. Aputuki on väliaikainen rakenne, joka tehdään sillankannen suurlohkojen nostotyötä varten. Aputukia tulee yhteensä kymmenen kappaletta ja ne ovat korkeimmillaan noin 20 metrin korkeudessa meren pinnasta.

Kruunuvuorensillan aputuki

Myös Korkeasaaren- ja Palosaarenvälisen lahdenpohjukan ruoppaustyöt jatkuvat. Ruopattava määrä on 90 000 m3. Alueen täyttötyöt jatkuvat myös pitkälle ensi vuoteen.

Korkeasaaren vesi- ja viemärilinja uusitaan ja näin ollen vanha linjasto, joka sijaitsee Korkeasaaren ja Mustikkamaan välissä poistuu käytöstä. Tämä linjaston rakentaminen ja poistotyö aiheuttaa lyhytaikaista haittaa veneilijöille. Tästä työvaiheesta tiedotetaan myöhemmin lisää.