Missä, mitä ja milloin

Työmaiden laajuus ja töiden arvioidut valmistumisvuodet.
Työmaiden laajuus Siltavuorensalmen ympärillä ja töiden arvioidut valmistumisvuodet.

Kruunusillat-raitiotien rakentamisen yhteydessä rakennetaan uusi Hakaniemensilta ja sen valmistuttua puretaan vanha silta pois.

Uuden Hakaniemensillan linjauksen kohdalla kulkee nykyään suuri, korkealla paineella toimiva jätevesiviemäri, jota pitkin iso osa kantakaupungin jätevesistä kulkee. Rakentamisen aikana tätä viemäriä ei voi käyttää, joten korvaamme sen väliaikaisella viemärillä ennen varsinaisia sillanrakennustöitä.

Uuden sillan rakentamiseen otetaan myös tilaa siirtämällä vanhan sillan ja Pohjoisrannan välillä ajoratoja väliaikaisesti kauemmaksi rannasta.

Kokonaisuudessaan sillan rakennustyöt kestävät jopa kolme vuotta, huomioiden myös nykyisen sillan purkutyöt. Työmaa on pitkäkestoinen, sillä katujen alla on valtava määrä erilaisia putkia, johtoja ja kaapeleita.

Uuden Hakaniemensillan rakentamisen yhteydessä teemme Siltavuorenrannassa suuria katutöitä, sillä katualueita joudutaan muokkaamaan uuden sillan mukaisiksi. Nykyisten katujen tasaukset pyritään yhdistämään uuteen mahdollisimman lähellä siltaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sillan lähellä sijaitsevien katujen korkoja nostetaan jonkin verran, eli kadut nousevat aiempaa korkeammalle esimerkiksi merenpintaan nähden.

Siltasaarensalmen läpi pääsee veneilemään myös rakennustöiden aikana, mahdollisia yksittäisiä päiviä lukuun ottamatta.

Lisätietoa rakentamisen vaikutuksista

Miksi eli lopputulos

Hakaniemen alueen uuden kaavaratkaisun keskeisimpiä tavoitteita on mahdollistaa Siltavuorensalmen molemmin puolin uutta julkista rantaa. Tulevaisuudessa alueen virkistysalueita laajennetaan ja meren läheisyyttä korostetaan. Siltavuorensalmen rantavyöhykkeestä (Signe Branderin terassi, Merihaanpuisto ja Kirjanpuisto) muodostuu uutta tilaa rannassa oleiluun sekä kivijalkaliiketilaa alueen palveluille.

Kaikki Siltavuorensalmen rantojen uusien puistojen ja katujen muutokset eivät ole osa Kruunusillat-rakennustöitä, vaan kaupunki toteuttaa osan niistä myöhemmin.

infograafi joka yhdistää karttakuvaan Hakaniemen alueen rakentamistöitä
Siltavuorensalmen rannoilla teemme enemmän muita töitä kuin uutta raitiotietä. Tarkastele kuvaa suuremmassa koossa.
Havainnekuva ilmasta.
Tulevaa Siltavuorenrantaa ja Hakaniemenrantaa. Kuvan yläosassa uusi Hakaniemensilta. Kuva: Harris-Kjisik Oy, VSU maisema-arkkitehdit Oy sekä Arkkitehtitoimisto OPUS Oy, Veera Tolvanen, Matti Wäre, Benjamin Schulman


Karttakuva tulevista kaduista.
Uuden asemakaavan mukainen tilanne. Tutki karttaa suurempana.

Siltavuorenranta ja muut alueen kadut

Siltavuorenranta on uusi kaksiosainen (välissä sillan liittymäalue) katu välillä Välikatu–Pohjoisranta. Siltavuorenranta korvaa purettavalle Hakaniemen sillalle johtavat rampit sekä purettavan Hakaniemen sillan alittavan katuyhteyden.

Siltavuorenranta on pääkatu, joka liittyy uuteen rakennettavaan Hakaniemensiltaan sekä kadun eteläosassa Pohjoisrantaan. Liittymät Hakaniemensillalle ja Pohjoisrantaan ovat valo-ohjattuja. Tulevaisuudessa autoilijat voivat valita Sörnäisten rantatien ja Kaisaniemenkadun välillä ajoreitin Hakaniemenrannan tai Siltavuorenrannan kautta. Liikennekuorma jakaantuu tasaisemmin eri kaduille ja esimerkiksi pelastusajoneuvojen kulku pystytään turvaamaan, kun ajoreittejä on useampia.

Välikadun kohdalle Siltavuorenrantaan sijoittuu uusi liittymä, joka korvaa aiemmin Kirjantyöntekijänkadun kautta Välikadulle kulkeneen ajoyhteyden.

Uudelta Hakaniemensillalta kulkee baanatasoinen pyörätie ja jalkakäytävä Siltavuorenrantaa länteen. Siltavuorenrannan lounaisreunaan rakennetaan erotuskaista sekä jalkakäytävä ja pyörätie, jotka johtavat Pohjoisrantaan ja linja-autopysäkille. Siltavuorenrannan itäreunaan rakennetaan erotuskaista ja tasoerotetut jalkakäytävä ja pyörätie.

Pohjoisranta on yksisuuntainen katu kulkusuuntana lännestä itään. Pohjoisrannalle tulee jalkakäytävä. Pohjoisrannassa pyöräily sallitaan Välikadulta Liisankadulle asti myös vastasuuntaan, tämä osoitetaan liikennemerkein.

Kaikki Siltavuorensalmen rantojen uusien puistojen ja katujen muutokset eivät ole osa Kruunusillat-rakennustöitä, vaan kaupunki toteuttaa osan niistä myöhemmin. Esimerkiksi Siltavuorenrannassa länsi-pohjoissuunnassa kulkeva jalankulku- ja pyörätien toteutamme väliaikaisena ratkaisuna. Lopullinen, sillan alittava ja sen itäpuolelle jatkuva jalankulku- ja pyörätie rakennetaan kaupungin toimesta sen jälkeen, kun ns. Kotisataman vaatimat ruoppaus- ja täyttötyöt on suoritettu.

Kirjanpuisto

Uuden kaavan mukaan uusi Kirjanpuisto sijoittuu rantaan, Siltavuorenranta-kadun pohjoispuolelle. Tämä parantaa puiston valoisuutta ja virkistysmahdollisuuksia. Kruunusillat-rakentajat tekevät uuteen puistoon liittyen vain rantarakentamista sillan vieressä. Kirjanpuiston suunnittelusta, aikataulusta ja toteuttamisesta vastaa kaupunkiympäristön toimiala. Kaupungin tavoitteena on, että myös uuteen Kirjanpuistoon tulee leikkipuistotoimintaa.

Alueen venesatamat

Uuden asemakaavan mukaisessa lopputilanteessa Siltavuorensalmen venepaikkojen määrä on pienempi kuin aikaisemmin. Tästä syystä osalle veneilijöistä joudutaan osoittamaan venepaikka muualta myös rakentamisen valmistuttua. Kaupungin lähtökohtana kuitenkin on, että kukaan ei menetä venepaikkaansa.

Lisäksi Kruunusillat-hankkeen ulkopuolella kaupunki on suunnittelemassa Kruununhaan koilliskärjen jatkamista meritäytöllä. Tavoitteena on sijoittaa alueelle niin puisto, uutta ranta-aluetta kuin esimerkiksi kotisatama vesibussiyrittäjille. Tästä suunnitelmasta saa lisätietoa Kaupunkiympäristön toimialalta.

Siltavuorenrannan kadut
Siltavuorenrannan kadut, kun rakentaminen on valmis. Tutki karttaa suurempana.
Hakaniemen uusia reittejä, kun rakentaminen on valmistunut.
Hakaniemen alueen uudet reitit. Tutki karttaa suurempana.

Katusuunnitelmia ja tietoa asemakaavasta