Missä, mitä ja milloin

Kruunusillat-raitiotie on päätetty rakentaa ensimmäisessä vaiheessaan Yliskylän Laajasalontielle saakka. Kruunusillat-raitiotien työt alkoivat Laajasalontiellä 3.7.2023.

Kruunusillat rakentaa raitiotien Koirasaarentieltä Laajasalontielle ja viimeistelee Laajasalontie-kadun, jonka suurimmat muutostyöt on tehty toisessa kaupungin tilaamassa urakassa ennen Kruunusillat-allianssin saapumista Yliskylään. Me rakennamme lisäksi Laajasalontielle Reposalmen tien risteyksen pohjoispuolelle raitiotien pysäkin, joka ainakin toistaiseksi on linjan päätepysäkki.

Vuonna 2024 asennamme kiskoja, kiviä ja raitiotien pylväitä sekä istutamme puita ja pensaita. Vuonna 2025 luvassa on pintatöitä eli mm. asfaltointeja sekä ajolankojen asennusta.

Alkuperäisissä suunnitelmissa olleesta Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposalmentielle kiertävästä lenkistä ei ole rakentamispäätöstä, mutta kaupunki varautuu siellä tapahtuvassa katurakentamisessa siihen, että raitiotie on myöhemmin mahdollista näille kaduille toteuttaa.

Lisäksi Kaupunkiliikenne Oy:n (entinen HKL) erillinen hanke, Reposalmentien ns. hybridivarikko (varikko ja asuintaloja) saattaa vielä muuttua alkuperäisistä suunnitelmista, sillä varikon katsotaan olevan tarpeen vasta 2030-luvun loppupuolella.

Miksi eli lopputulos

Yliskylästä kehittyy tulevaisuudessa entistä vahvemmin Laajasalon keskusta. Sinne on suunniteltu rakennettavan 2020- ja 2030-luvuilla uusia koteja noin 6000 asukkaalle Laajasalontien, Koirasaarentien ja Ilomäentien varrelle, vanhan ostoskeskuksen paikalle ja Yliskylänlahdelle.

Nykyinen Laajasalontie on leveä nelikaistainen moottorikatu. Laajasalontien ilme muuttuu tulevaisuudessa merkittävästi, kun siitä rakennetaan lehtipuiden ja asuntojen reunustama puistokatu. Autoliikenteelle säilytetään edelleen kaksi ajokaistaa suuntaansa ja kadun keskelle varataan tila raitiotielle. Kadun molemmilla reunoilla on jalkakäytävät ja yksisuuntaiset, baanatasoiset pyörätiet.

Havainnekuva: Päätepysäkki Laajasalontiellä, Yliskyläntien ja Reposalmentien välisellä osuudella. Näkymä Laajasalontietä etelään.
Päätepysäkki Laajasalontiellä, Yliskyläntien ja Reposalmentien välisellä osuudella. Näkymä Laajasalontietä etelään.

Havainnekuva, jossa taloja ja ratikoita.
Kuvassa Reposalmentielle suunniteltu ratikkakortteli eli ns. hybridikortteli, jossa ratikkavarikon päällä on asuintaloja. Suunnitelman toteuttamisesta ei kuitenkaan ole päätöstä. Kuva: Anttinen Oiva arkkitehdit Oy

Katusuunnitelmia