Hanketietoa

Kartta tulevan raitiotien reitistä Helsingin keskustan ja Laajasalon välillä.
Vuoteen 2027 mennessä rakennetaan uusi raitiotieyhteys Yliskylän Laajasalontien ja Hakaniemen välille. Nähdäksesi pysäkkien tarkat sijainnit katso zoomattava kartta Helsingin kaupungin karttapalvelusta.

Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Hakaniemeen vuonna 2027. Samalla syntyy uusi merellinen reitti myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. 

Hakaniemen, keskustan ja Länsisataman välisen jatko-osuuden rakentajaa tai rakentamisaikataulua ei ole vielä päätetty. Myöskään Laajasalossa ns. Yliskylän lenkistä ei ole rakentamispäätöstä, mutta kaupunki varautuu siellä tapahtuvassa katurakentamisessa siihen, että raitiotie on mahdollista myöhemmin näille kaduille toteuttaa.

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Kruunuvuorensillasta, noin 1200 metriä, tulee Suomen pisin silta.

Yhteyden muu rakentaminen, mukaan lukien Nihdin ja Hakaniemen välinen Merihaansilta, tehdään puolestaan allianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen. Nämä työt eivät kuitenkaan kuulu itse raitiotiehankkeeseen.

Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Sitowise Oy. Kruunusillat kokonaisurakan urakoitsijat ovat YIT Infra Oy ja Kreate Oy.

Tavoitteet

Kruunusillat-raitiotien tavoitteena on järjestää kasvavalle Laajasalolle sujuva ja luotettava joukkoliikenneyhteys keskustaan. 

Kruunusillat-yhteys varmistaa, että Laajasalon liikenne toimii, vaikka asukasmäärä noin kaksinkertaistuu Kruunuvuorenrannan uuden asuinalueen ja runsaan täydennysrakentamisen vuoksi. Myös liikenneyhteydet Kalasataman eteläosaan ja Korkeasaareen paranevat selvästi hankkeen myötä.

Suora raitiotieyhteys keskustan ja Laajasalon välillä vähentää itäsuunnan metrolle ennustettua ylikuormitusta.

Raitiotieyhteyden lisäksi Kruunusillat tuo Kalasataman, Korkeasaaren, Mustikkamaan ja Laajasalon kävely- ja pyöräilyetäisyydelle kantakaupungista, sillä raitiotien yhteyteen rakennetaan korkeatasoinen pyöräily- ja kävelytie.  Nykyinen 11 kilometrin etäisyys Kruunuvuorenrannasta Itäväylän kautta Rautatieasemalle lyhenee noin 5,5 kilometriin.

Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä kestävien kulkumuotojen osuutta liikenteestä. Kruunusillat edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta Helsingin kokonaisliikenteestä.

kartta
Kruunusillat-rakentajat tekevät myös raitiotieyhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.

Tausta

Rakentaminen aloitettiin syksyllä 2021.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti hankkeen raitiotieosuuden enimmäishinnan korottamisesta elokuussa 2021.

Kaupunki valitsi kokonaisurakan urakoitsijan keväällä 2021. Kilpailutuksen voitti työyhteenliittymä, jonka muodostavat YIT Infra Oy ja Kreate Oy.

Vuoden 2019 lopussa raitiotieosuuden toteuttajaksi valittu allianssi aloitti kehitysvaiheen, jossa Helsingin kaupunki ja kilpailun voittaneet yritykset suunnittelivat yhdessä allianssikokonaisuuden lopullisen sisällön ja toteutuksen sekä määrittivät sen tavoitekustannuksen ja kannustinjärjestelmän.

Helsingin kaupunginvaltuusto teki rakentamispäätöksen hankkeesta elokuussa 2016.

Kaupunki järjesti vuosina 2011-2013 kansainvälisen suunnittelukilpailun Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välisestä liikenneyhteydestä. 

Suunnittelukilpailuun valittiin 52 hakemuksen joukosta kymmenen työryhmää, ja kilpailun voitti WSP Finland Oy:n ja Knight Architects Ltd:n ehdotus Gemma Regalis. 

Suunnittelukilpailulla etsittiin maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti vaativaan ympäristöön parasta ratkaisua. Kilpailutyöt arvioitiin käytettävyyden, kestävyyden ja esteettisyyden näkökulmista.

Yhteys on esitetty jo vuoden 2002 yleiskaavassa, ja kaupunginvaltuuston vuonna 2008 tekemän päätöksen mukaisesti yhteys suunniteltiin raitiotieyhteytenä.

Keskustan ja Laajasalon välisen joukkoliikenneyhteyden toteuttamiseksi on vuosien varrella tutkittu laajasti erilaisia vaihtoehtoja. Siltoja pitkin toteutettavan raitiotieyhteyden on todettu olevan tavoitteisiin nähden paras vaihtoehto.