Missä, mitä ja milloin

Merihaansilta on uusi silta, joka tulee yhdistämään Merihaan Nihtiin eli Kalasatamaan kuuluvan Sompasaaren eteläosaan. Merihaansilta liittyy länsipäästään Hakaniemenrantaan ja itäpäästään Nihdin Konttisatamankadun ja Sompasaarenkadun liittymään.

Sillan rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2023. Aikatauluun vaikuttaa Hanasaaren voimalan meritse tapahtuvan hiilikuljetuksen loppumisen aikataulu.

Merihaansillan kupeesta alkaa myös Hanasaareen menevä haara, eli Hiilisatamansilta. Hiilisatamansillan rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Merihaansilta suunnitellaan ja rakennetaan kuitenkin siten, että Hiilisatamansillan rakentaminen on toteutettavissa myöhemmin.

Miksi eli lopputulos

Merihaansilta pohjoisesta.
Merihaansilta pohjoisesta päin.

Silta on osa Kruunusillat-raitiotietä ja se on tarkoitettu raitiotieliikenteen lisäksi jalankululle ja pyöräilylle. Merihaansillan rakentaminen mahdollistaa Kruunusillat-raitiotieyhteyden keskustasta Laajasaloon ja pyöräilyn baanayhteyden Hakaniemestä meren yli itäisiin kaupunginosiin.

Sillalla ei sallita moottoriajoneuvoliikennettä. Pelastusajoneuvot ovat poikkeus.

Merihaansillan pituus on 422 metriä. Raitiotie kulkee Merihaansillan keskellä. Sekä sillan pohjois- että eteläreunassa on jalkakäytävä. Pohjoisreunassa jalkakäytävän leveys on 2,5 metriä ja eteläreunassa leveys vaihtelee 2,5-3,5 metrin välillä. Eteläreunassa on myös 4 metriä leveä pyörätie.

Merihaansilta nousee loivasti Hakaniemenrannan itäpäästä ja on korkeimmillaan Hiilisatamansillan liittymän paikkeilla, josta se taas lähtee laskemaan loivasti.

Silta on rakenteeltaan teräsbetoninen jatkuva laattasilta. Merihaansilta valaistaan valaisimilla, jotka ripustetaan yhteiskäyttöpylväisiin.

Merihaansiltaan toteutetaan ajoneuvonosturien avulla avattava osuus, jota voidaan käyttää erikoistapauksissa. Muuten silta on matala alikulkukorkeuden ollessa noin 2,5 metriä.

Merihaansilta liittyy länsipäästään Hakaniemenrantaan ja itäpäästään Nihdin Konttisatamankadun ja Sompasaarenkadun liittymään.
Merihaansilta liittyy länsipäästään Hakaniemenrantaan ja itäpäästään Nihdin Konttisatamankadun ja Sompasaarenkadun liittymään.
Tasopiirustus Merihaansillasta ja Hiilisatamansillasta.
Tasopiirustus Merihaansillasta ja Hiilisatamansillasta.