Missä, mitä ja milloin

Korkeasaaressa Kruunusillat-raitiotien rakentaminen alkoi valmistelevilla töillä ja ruoppauksilla lokakuussa 2021.

Alueella ajetaan kivilouhetta täyttämään rantaa tulevassa Mieritzinrannassa (meritäyttöalue Korkeasaaren ja Palosaaren välissä), asennetaan kunnallistekniikkaa ja rakennetaan tukimuureja.

Syksyllä 2023 aloimme rakentaa Korkeasaaren rantaviivaan kiviheitoketta. Vuonna 2024 asennamme alueelle ensimmäiset kiskot. Ajolanka- ja valaisinpylväitä on tarkoitus asentaa vuosina 2024 ja 2025. Ajolangat vedämme vuonna 2025.

Tammikuussa 2022 Korkeasaarensillan jalankulkijoille otettiin käyttöön työnaikainen, katettu jalankulkusilta. Se ylittää työmaaliikenteen käytössä olevan tien ja varmistaa Korkeasaareen vierailijoiden turvallisen reitin koko rakentamisen ajan.

Rakentamisen ajan tehdään melusuunnitelman mukaisesti melumittausta.

kartta
Työmaamme aiheuttavat muutoksia liikkumiseen merialueella. Suurenna karttakuva.

Miksi eli lopputulos

Havainnekuva.
Korkeasaaren pysäkkialue uudella Mischan ja Maschan aukiolla. Kuvan yläosassa Mustikkamaalle johtava Korkeasaarensilta. Kuva: WSP

Kruununsillat-raitiotien valmistuttua myös Korkeasaari on entistä helpommin ja nopeammin saavutettava koko perheen päiväretkeilykohde. Raitiovaunumatka Helsingin rautatieasemalta sinne kestää alle viisitoista minuuttia, ja sekä pyöräily että jalankulku onnistuvat miellyttävästi ja turvallisesti siltoja pitkin.

Mischan ja Maschan aukio ja Mieritzinranta

Kruunusillat-raitiotien pysäkki sijoittuu Korkeasaaressa Mustikkamaan sillan suunnasta katsottuna jonkin verran oikealle, uudelle Mischan ja Maschan aukiolle. Korkeasaaren uusi vastaanottorakennus tulee uuden raitiotiepysäkin kohdalle rinteeseen.

Mieritzinranta on puolestaan suureksi osaksi uutta täyttömaata Korkeasaaren ja Palosaaren välillä. Rantaa pitkin kulkee raitiotie, pyörätie ja jalkakäytävä kohti Kruunuvuorensiltaa. Palosaaressa on alikulku Kruunuvuorensillan maatuen alitse.

Mischan ja Maschan aukiolla on luonnonkivilaatoitus. Rantojen virkistysreittien pintamateriaali on kivituhka. Aukiolta itään ja Palosaaren alueella raidealue on nurmikiveä. Erityisesti Mieritzinrannan osuus maisemoidaan puu- ja pensasistutuksin. Palosaaressa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon olemassa olevaa puustoa. Ranta-alueiden rakenteet vaihtelevat betonisesta tukimuurista ladottuun kiviheitokkeeseen, istutuksiin sekä luonnonrantaan.

Nimensä Mischan ja Maschan aukio on saanut Korkeasaaren ensimmäisten karhujen mukaan. Mieritz oli puolestaan arkkitehti, joka asui 1800-luvun lopulla Korkeasaaren kupeessa olevalla Hylkysaarella.

Havainnekuva, jossa ihmisiä kesävaatteissa ratikkapysäkillä.
Korkeasaaren pysäkkialue. Taustalla Nihdin eli Kalasataman eteläkärjen taloja. Kuva: WSP
Havainnekuva, jossa ihmisiä talvella rannalla ja jäällä.
Tulevaisuuden Korkeasaaren pohjoisrantaa eli Mieritzinrantaa. Kuva: WSP
Havainnekuva.
Alikulku tulevan Kruunuvuorensillan Korkeasaaren päässä, Palosaaressa. Kuva: WSP, Knight Architects

Korkeasaarensilta

Uusien siltojen ja raitiotien rakentamisen yhteydessä kunnostetaan Mustikkamaalle johtavaa Korkeasaarensiltaa ja muutetaan sen liikennejärjestelyt.

Korkeasaaren silta on nykytilanteessa Korkeasaaren hallinnoima ajoyhteys Mustikkamaalle, joka muuttuu yleiseksi kaduksi. Korkeasaaren silta säilyy nykyisellään, mutta liikenteellisten muutosten vuoksi ajorata ja kevyen liikenteen väylä sillalla vaihtavat paikkaa, ja niiden leveydet muuttuvat.

Korkeasaaren sillalla moottoriajoneuvojen ajo tapahtuu yhteen suuntaan kerrallaan. Ajoa ohjataan liikennevaloilla ja puomilla. Moottoriajoneuvoliikenne sallitaan vain
Korkeasaaren huoltoliikenteen ja taksien osalta.

Havainnekuva.
Maisema Korkeasaarensillalta. Taustalla tuleva Kruunuvuorensilta. Kuva: WSP, Knight Architects
Kartta
Korkeasaaren uudet paikat: Mischan ja Maschan aukio sekä Mieritzinranta.

Katusuunnitelmat