Koirasaarentie (Stansvikintiestä itään)

Missä, mitä ja milloin

Rakennamme alueelle raitiotien lisäksi uusia katujärjestelyitä, tukimuureja ja kadun alle kunnallistekniikkaa.

Koirasaarentiellä välillä Stansvikintie-Reiherintie isot maanalaiset työt ovat valmistuneet. Vuonna 2024 luvassa on reunakivien ja viimeisten kiskojen asennusta, puiden istutusta ja asfaltointeja. Vuonna 2025 vedämme ajolankoja ja teemme pysäkkeihin liittyviä rakenteita, kuten asennamme kaiteita. Liikennejärjestelyjä ja esimerkiksi kiskojen ja kivien sahauksesta syntyvää melua on siksi vielä luvassa.

Koirasaarentiellä välillä Reiherintie-Laajasalontie tavoite on saada isot maanalaiset työt valmiiksi vuonna 2024. Isosaarentie on jo pintatöitä eli esimerkiksi reunakivien asennusta ja asfaltointeja vaille valmis. Vuodelle 2025 jää puiden istutusta, kivitöitä, asfaltointeja ja ajolankojen vetoja. Isoja liikennejärjestelyjä ja melutyövaiheita on odotettavissa vuonna 2024, mutta liikennejärjestelyjen ja melun määrä vähenee vuodeksi 2025.

Miksi eli lopputulos

Koirasaarentien poikkileikkaus Renvallinkujan ja Svanströminpolun väliseltä osuudelta. Osuudella louhitaan kalliota, sillä mäki on nykyisellään liian jyrkkä raitiovaunulle. Tarkastele kuvaa suuremmassa koossa.
Infograafi Koirasaarentien pituusleikkauksesta
Koirasaarentien pituusleikkaus Reiherintien ja Laajasalontien väliseltä osuudelta. Enimmillään maanpinta laskee kadun keskikohdasta raiteiden välistä mitattuna 3,4 metriä. Maanpinta laskee kuitenkin kadun reunassa jopa 6,1 metriä (ks. ylempi kuva). Tarkastele kuvaa suuremmassa koossa.
Havainnekuva Koirasaarentie 1:n kohdalta. Näkymä Koirasaarentietä länteen.
Havainnekuva Koirasaarentie 1:n kohdalta. Näkymä Koirasaarentietä länteen.

Tilanne katusuunnitelmien mukaan:

Koirasaarentie, Stansvikintiestä itään

Raitioliikenne Koirasaarentiellä toteutetaan nopeana kaupunkiraitiotienä. Rata-alueen rakennamme pääosin nurmikivipintaisena. Raitiotien pysäkit sijaitsevat Gunillantien ja Reiherintien risteyksissä sekä lähellä Laajasalontietä.

Bussipysäkkiparit sijaitsevat Koirasaarentiellä Gunillantien ja Jurmonkujan välisellä osuudella, Reiherintien ja Lauri Mikonpojantien välisellä osuudella, Koirasaarentien itäpäässä ennen Laajasalontietä sekä Laajasalontiellä.

Koirasaarentiellä tulee olemaan uudet kiertoliittymät Gunillantien, Reiherintien/Henrik Borgströmintien ja Svanströmintien/Köökarinkujan risteyksissä sekä uusi T-liittymä Jurmonkujan risteyksessä.

Koirasaarentien pyörätiet ovat pääpyöräilyreittiin kuuluvia. Katualueen viihtyisyyttä parannamme havu- ja lehtipuin.

Koirasaarentien itäpäähän, Koirasaarentien eteläpuolelle tulee kaksi meluestettä.

Yksi melueste tulee Lauri Mikonpojantien risteyksen itäpuolelle. Melueste on teräsbetoninen ja sen päälle tulee puurimoitus.

Toisen meluesteen rakennamme Svanströminpolun risteyksen itäpuolelle. Melueste toimii samalla tukimuurina. Sekin on teräsbetoninen puurimoituksella. Muurin viereen rakennamme harmaasta luonnonkivestä portaat.

Valaisemme Koirasaarentien ajoneuvo- ja kevytliikenteen uusilla valaisimilla. Radan osalta valaisemme raitiotiepysäkit, liittymäalueet ja ylityspaikat.

Koirasaarentien ja Laajasalontien risteyksen yhteyteen tulee katoksellinen pyöräparkki, jossa runkolukittavat telineet.

Lauri Mikonpojan tie

Lauri Mikonpojan tien risteys muuttuu niin, että Lauri Mikonpojan tieltä pääsee kääntymään ainoastaan kohti Yliskylää. Vastaavasti Koirasaarentieltä pääsee kääntymään Lauri Mikonpojan tielle ainoastaan Kruunuvuorenrannasta päin tullessa.

Svanströmintie ja Renvallinkuja

Svanströmintie on nykyinen katu, jonka liitämme uudella katuosuudella Koirasaarentiehen nykyisen Renvallinkujan länsipuolelle. Nykyisen Renvallinkujan liittymän Koirasaarentielle suljemme.

Muutokset tehdään, jotta Koirasaarentien varteen voidaan rakentaa uusia asuintaloja.

Köökarinkuja

Köökarinkuja on olemassa oleva katu, jonka varrelle on osoitettu lisää rakennusoikeutta. Siirrämme Köökarinkujan liittymän Koirasaarentiehen nykyisesti sijainnistaan lännemmäksi.

Isosaarentie

Isosaarentie on olemassa oleva katu. Kadun varren tonteille on osoitettu lisää rakennusoikeutta.

Isosaarentie liittyy pohjoispäästään Laajasalontiehen, joka on jatkossa ajoneuvoliikenteen ainoa reitti Isosaarentielle. Katkaisemme liittymän Koirasaarentiehen. Isosaarentien ja Koirasaarentien väliseen alueeseen istutamme havu- ja lehtipuita sekä pensaita.

Koirasaarentien (Stansvikintiestä itään) reitit tulevaisuudessa

Koirasaarentien tulevaisuuden reitit kartalla
Koirasaarentien uudet reitit. Tutki karttaa suurempana.

Katusuunnitelmia