Päätöksenteko

Kruunusillat-hanketta ohjaa ja johtaa hankkeen johtoryhmä. Allianssitoimintaa johtaa allianssin johtoryhmä (AJR).

Hankkeen johtoryhmän jäsenet

Kari Pudas (pj), kaupunkiympäristön toimiala (KYMP)
Mikko Aho (vara pj), KYMP
Artturi Lähdetie, HKL
Jarkko Karttunen, KYMP
Reetta Putkonen, KYMP
Tuula Saxholm, kaupunginkanslia
Johanna Wallin, HSL

Esittelijänä toimii projektinjohtaja Ville Alajoki

Hankkeen johtoryhmän kokousmuistiot

Kokousmuistiot julkaistaan pääsääntöisesti niiden hyväksymisen jälkeen. Edellisen kokouksen muistio hyväksytään seuraavassa kokouksessa

Allianssin johtoryhmän (AJR) jäsenet

Ville Alajoki (pj), Kruunusillat-hanke
Jouni Kekäle, NRC Group
Artturi Lähdetie, HKL
Peter Molin, Ramboll Finland
Jarkko Karttunen, KYMP
Reetta Putkonen, KYMP
Mikko Rislakki, Sweco Infra & Rail
Aleksi Laine, YIT
Elina Väistö, Sitowise

Esittelijänä toimii allianssin projektinjohtaja Jere Keskinen.

Allianssin johtoryhmän kokousmuistiot

Kokousmuistiot julkaistaan pääsääntöisesti niiden hyväksymisen jälkeen. Edellisen kokouksen muistio hyväksytään seuraavassa kokouksessa.