Missä, mitä ja milloin

Uusi Finkensilta yhdistää Nihdin eli Kalasataman eteläosan Korkeasaareen.

Finkensilta on niin kutsuttu jatkuva jännitetty betoninen palkkisilta, jossa on kuusi välitukea eli pilaria. Sillan rakentamisen valmistelevat työt alkoivat lokakuussa 2021. Ensin rakennettava työsilta mahdollistaa varsinaisen sillan rakentamisen.

Sillan rakenteet valmistuvat vuoden 2023 aikana. Pintatöitä tehdään vielä sen jälkeen. Tavoite raitiotieliikenteen käynnistymiselle on 2027. Sitä ei vielä tiedetä, onko mahdollista, että jalankulkijat ja pyöräilijät pääsisivät Finkensillalle ja Kruunuvuorensillalle ennen kuin raitiotie on valmis. Silloilla tehdään muun muassa raitiotien sähköasennuksia, mikä vaatii runsaasti tilaa myös kiskoalueen ulkopuolelta.

Aikataulu

Leveydeltään 15-metrinen työsilta saavutti tammikuussa 2022 Korkeasaaren. Vaikka työsiltaa pitkin päästäänkin kulkemaan sujuvammin työmaa-alueelta toiselle, rakennetaan siitä toiset 15 metriä leveämpi, jotta varsinaisen Finkensillan rakentaminen onnistuu.

Sillan leventämisen kanssa samanaikaisesti asennetaan kasuuneita, eli siltarakennuksessa käytettäviä vedenalaisten perustusten tilapäisiä muotteja. 

Vuoden 2022 ensimmäinen neljännes on työmaamelun osalta pahinta aikaa. Tammikuusta maaliskuun loppuun tehtävä teräspilarien paalutustyö aiheuttaa kovaa meteliä meluluvan sallimina aikoina.

Finkensillan betonivalut ja sillan jännitystyöt kestävät noin vuoden ajan kevääseen 2023. Sillan rakenteet valmistuvat vuonna 2023, ja myös raitiotiekiskot saadaan sillalle vuoden 2023 aikana. Myöhempinä vuosina sillalla on luvassa pintatöitä: asfaltointia, kivitöitä sekä ajolankoja ja valaisimia kannattelevien yhteiskäyttöpylväiden asennusta.

kartta
Työmaamme aiheuttavat muutoksia liikkumiseen merialueella. Suurenna karttakuva.

Finkensillan rakennustyöt vaikuttavat merkittävästi veneilyyn alueella.

Miksi eli lopputulos

Havainnekuva, jossa sillalla kulkee ratikka.
Finkensilta vie Nihdistä eli Kalasatamaan kuuluvan Sompasaaren eteläpäästä Korkeasaareen. Kuvassa Korkeasaari näkyy taustalla. Kuva: WSP

Finkensilta on osa Kruunusillat-raitiotietä ja se on tarkoitettu raitiotieliikenteen lisäksi jalankululle ja pyöräilylle. Sillalle ei sallita moottoriajoneuvoliikennettä, mutta pelastustoimi voi käyttää siltoja pelastustehtävissä. Finkensillan pituus on noin 293 metriä ja leveys 18 metriä. Alikulkukorkeus on 6,9 metriä (N2000) ja silta-aukon vapaa leveys 20 m sekä väylän mitoitusohjeiden mukainen minimileveys 20 m.

Finkensilta liittyy länsipäästään Nihtiin rakennettavaan Aallonhalkoja nimiseen katuun. Länsipäässä katujen liittymäkohtaan muodostuu jalankulun, pyöräilyn ja raitioliikenteen ns. jaettu katutila. Itäpäässä Finkensilta liittyy Korkeasaaren edustan Mischan ja Maschan aukioon.

Finkensillalla raitiotie on sillan keskellä. Jalkakäytävät ovat sillan molemmilla puolilla. Eteläpuolen jalkakäytävä on 3,5 metriä ja pohjoispuolen 2,5 metriä leveä. Sillan pohjoisreunalla on 3 metriä leveä kaksisuuntainen pyörätie.

Finkensillan jalankulun ja pyöräilyn väylät ovat korkeimmillaan sillan keskivaiheilla noin tasossa +9,7 m. Nihdin päässä korkeus on noin +4,2 m, ja Mieritzinrannan puolella noin +5,4 m. Pituuskaltevuus on suurimmillaan 5,0 %

Finkensilta on ns. jatkuva jännitetty betoninen palkkisilta.

Finkensilta valaistaan yhteiskäyttöpylväillä, jotka sijoitetaan erotuskaistalle. Lisäksi sillan kaiteiden käsijohteisiin tulee valaisin, jolla tuodaan lisävaloa kävelyteille ja korostusvalo kaiteisiin. Siltapilareissa on veneväylien merkkivalot sekä himmeä julkisivuvalaistus. Kaikissa kohteissa valonlähde on led.

Finkensilta on nimetty Korkeasaaren ensimmäisen jääkarhun, Finken, mukaan.

Havainnekuva, jossa ratikka, pyöräilijä ja jalankulkijoita sillalla.
Finkensillalla on raitiotie, pyöräbaana ja jalkakäytävä. Nihdin taloja näkyy taustalla. Kuva: WSP
Havainnekuva, jossa ratikka sillalla. Merellä pieniä jäälauttoja.
Finkensilta yhdistää Nihdin eli Kalasataman eteläkärjen Korkeasaareen. Kuva: WSP

Katusuunnitelmat