Missä, mitä ja milloin

Uusi Finkensilta yhdistää Nihdin eli Kalasataman eteläosan Korkeasaareen.

Rakennustyöt ovat alkaneet valmistelevilla töillä lokakuussa 2021.

Sillan rakenteet valmistuvat viimeistään vuonna 2024, mutta pinnat ja raitiotie rakennetaan sillalle vasta tämän jälkeen. Tavoite raitiotieliikeneen käynnistymiselle on 2027. Sitä ei vielä tiedetä, onko mahdollista, että jalankulkijat ja pyöräilijät pääsisivät Finkensillalle ja Kruunuvuorensillalle ennen kuin raitiotie on valmis. Silloilla tehdään muun muassa raitiotien sähköasennuksia, mikä vaatii runsaasti tilaa myös kiskoalueen ulkopuolelta.

Finkensillan rakennustyöt vaikuttavat merkittävästi veneilyyn alueella.

Miksi eli lopputulos

Havainnekuva, jossa sillalla kulkee ratikka.
Finkensilta vie Nihdistä eli Kalasatamaan kuuluvan Sompasaaren eteläpäästä Korkeasaareen. Kuvassa Korkeasaari näkyy taustalla. Kuva: WSP

Finkensilta on osa Kruunusillat-raitiotietä ja se on tarkoitettu raitiotieliikenteen lisäksi jalankululle ja pyöräilylle. Sillalle ei sallita moottoriajoneuvoliikennettä, mutta pelastustoimi voi käyttää siltoja pelastustehtävissä. Finkensillan pituus on noin 293 metriä ja leveys 18 metriä. Alikulkukorkeus on noin 6,5 metriä.

Finkensilta liittyy länsipäästään Nihtiin rakennettavaan Aallonhalkoja nimiseen katuun. Länsipäässä katujen liittymäkohtaan muodostuu jalankulun, pyöräilyn ja raitioliikenteen ns. jaettu katutila. Itäpäässä Finkensilta liittyy Korkeasaaren edustan Mischan ja Maschan aukioon.

Finkensillalla raitiotie on sillan keskellä. Jalkakäytävät ovat sillan molemmilla puolilla. Eteläpuolen jalkakäytävä on 3,5 metriä ja pohjoispuolen 2,5 metriä leveä. Sillan pohjoisreunalla on 3 metriä leveä kaksisuuntainen pyörätie.

Finkensillan jalankulun ja pyöräilyn väylät ovat korkeimmillaan sillan keskivaiheilla noin tasossa +9,7 m. Nihdin päässä korkeus on noin +4,2 m, ja Mieritzinrannan puolella noin +5,4 m. Pituuskaltevuus on suurimmillaan 5,0 %

Finkensilta on ns. jatkuva jännitetty betoninen palkkisilta.

Finkensilta valaistaan yhteiskäyttöpylväillä, jotka sijoitetaan erotuskaistalle. Lisäksi sillan kaiteiden käsijohteisiin tulee valaisin, jolla tuodaan lisävaloa kävelyteille ja korostusvalo kaiteisiin. Siltapilareissa on veneväylien merkkivalot sekä himmeä julkisivuvalaistus. Kaikissa kohteissa valonlähde on led.

Finkensilta on nimetty Korkeasaaren ensimmäisen jääkarhun, Finken, mukaan.

Havainnekuva, jossa ratikka, pyöräilijä ja jalankulkijoita sillalla.
Finkensillalla on raitiotie, pyöräbaana ja jalkakäytävä. Nihdin taloja näkyy taustalla. Kuva: WSP
Havainnekuva, jossa ratikka sillalla. Merellä pieniä jäälauttoja.
Finkensilta yhdistää Nihdin eli Kalasataman eteläkärjen Korkeasaareen. Kuva: WSP