Byggandet av spårvägen Kronbroarna börjar i östra ändan av Hundholmsvägen

Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt ja pysäkit Laajasalossa

Byggandet av spårvägen Kronbroarna utvidgas i Degerö.

Byggandet börjar i omgivningen av Hundholmsvägens östra ända i november-december. Förutom att bygga spårvägen ändrar vi gatuarrangemang och förnyar avlopp, vattenrör samt el- och telekablar.  På Degerövägen börjar byggarbetena tidigast under våren 2023.

Byggarbetet i Degerö blir mestadels färdigt år 2025. Målet är att persontrafiken börjar år 2027.

Det finns inget byggbeslut gällande spårvägen som skulle gå till Rävsundsvägen via Olspåret och Ilomäkivägen men staden utför områdets framtida gatubygge så att det är möjligt att bygga spårvägen senare.

Byggarbetsplatserna medför olägenheterna

Vi stör er vardag trots att vi inte vill det. Vi beklagar olägenheterna.

Vårt arbete orsakar buller som vi förebygger på alla möjliga sätt. Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland enligt miljömyndighetens tillstånd fram till kl. 22 eller på helger eller av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också vara störande.

Byggarbetsplatsen orsakar också förändringar i trafiken för att trygga er säkerhet. Vi placerar vägledande skyltning längs gatorna så att ni lättare ska hitta rätt rutt. Om det finns brister, vänligen ge oss feedback. Vi informerar också på förhand om kommande ändringar på vår hemsida och på Facebook.

De första arbetena

I östra ändan av Hundholmsvägen måste träd fällas för att bredda Hundholmsvägen och bygga nya korsningar. Vi planterar dock flera nya träd längs spårvägen i Degerö. Trädfällning börjar i månadsskiftet november-december och träd fälls under flera dagar. Arbetet orsakar trafikarrangemang som vi meddelar om senare.

Själva byggnadsarbetena startar i november-december.

Information finns att tillgå