Beslusfattande

Projektet styrs av två ledningsgrupper: Projektets ledningsgrupp och alliansens ledningsgrupp. Båda ledningsgruppernas anteckningar är offentliga.

Läs mer på de finskspråkiga sidorna.