Byggande

Karta


Tidpunkterna för byggarbetet enligt nuvarande uppgifter

Vi som bygger Spårvägen Kronbroarna bygger även en ny strand, nya gator och en ny Hagnäsbro för helsingforsarna. Ytterligare reparerar vi era avlopp, vattenledningar samt el- och telekablar.

Tidtabell

I projektets första fas byggs förbindelsen från Degerö till Hagnäs, och i den andra fasen förbindelsen från Hagnäs till centrum. Målet är att passagerartrafiken mellan Degerö och Hagnäs ska inledas år 2027. Inget beslut har fattats om tidsplanen för byggandet av förbindelsen från Hagnäs mot centrum.

År 2021 inleder vi arbetet i Hagnäs och i den västra änden av Hundholmsvägen i Kronbergsstranden. Därtill påbörjar vi muddringsarbetena runt Högholmen samt börjar förbereda byggandet av Finkes bro och Kronbergsbron.

År 2022 påbörjas byggarbetena av den nya Hagnäsbron samt Havshagsbron i Hagnäs. I Degerö vid Håkansviken samt längs Hundholmsvägen inleds arbetet år 2022.

År 2023 arbetar vi längs hela Hundholmsvägen samt på Degerövägen.

Trafikarrangemangen under arbetet

Byggnadsåren kommer att vara tuffa för alla. Trots att vi inte vill, stör vi troligtvis er vardag. Ni kan röra er överallt till fots, med rullstol, cykel och bil, men med tanke på säkerheten förlängs ofta färdlederna.

Rutterna får skyltar på gatan så att ni lätt kan se varifrån man tar sig vart. Ge oss respons om detta inte utförs. Vi berättar även på förhand på dessa webbsidor och bland annat på Facebook om kommande ändringar.

Information om trafikarrangemangen under arbetet fås från kartan som kommer att finnas på de finskspråkiga områdessidorna och via nyheterna som listas på dem.

Arbetstider och buller

Byggandet orsakar oundvikligen även mycket buller och damm som vi avvärjer med alla till buds stående medel. Vi arbetar i regel vardagar kl. 7–18, men ibland till kl. 22, eller på helger och av tvingande skäl på natten. Mer detaljer om arbetstider och informeringen i avsnittet för vanliga frågor och svar (på finska).