Spårväg Kronbroarna

Kronbroarna är ett unikt trafikprojekt i hjärtat av Helsingfors som möjliggör stadsutveckling. Projektet har positiva effekter på flera stadsdelar.