Kontaktuppgifter

Byggjour

tfn. 040 484 2320 (Hagnäs, Kronohagen, Kronbergsstranden (gator), Degerö)
tfn. 041 731 4277 (Finkes bro, Högholmen, Kronbergsbron)

Respons

Adressen till projektkontoret

Broholmsgatan 12A
PB 58229, 00099 HELSINGFORS STAD

Övriga kontaktuppgifter finns på den finskspråkiga sidan.