Kontaktuppgifter

Byggjour

Hagnäs tfn 020 433 1306 (vardagar kl. 7–16)
Kronbergsstranden tfn 020 433 1304 (vardagar kl. 7–16)

Respons

Adressen till projektkontoret

Broholmsgatan 12A
PB 58229, 00099 HELSINGFORS STAD

Övriga kontaktuppgifter finns på den finskspråkiga sidan.