Kontaktuppgifter

Byggjour

tfn. 040 484 2320 (Hagnäs, Kronohagen, Knekten)
tfn. 040 726 0318 (spårvägsbyggandet i Degerö)
tfn. 041 731 4277 (Finkes bro, Högholmen, Kronbergsbron)

Respons

Adressen till projektkontoret

Broholmsgatan 12A
PB 58229, 00099 HELSINGFORS STAD

Övriga kontaktuppgifter finns på den finskspråkiga sidan.