Koirasaarentiellä hitsataan kiskoja öisin alkaen 27.5.

Kaivinkone yöllä.

Kruunusillat-raitiotien työmaalla hitsataan raitiotiekiskoja yöaikaan. Kesällä hitsaustyöt joudutaan tekemään yöllä, kun kiskot ovat viileät. Yöllä työskennellessä myös työolosuhteet ovat suotuisammat hitsareille.

Työt aloitetaan Koirasaarentien länsipäästä. Työ tehdään yötyönä klo 18–04. Työvaiheeseen kuuluu kiskojen asemointi, josta voi kuulua ajoittain melua. Kiskojen asemointi pyritään tekemään klo 18–21 välillä. Hitsausta jatketaan myös tulevina viikkoina. Työalue siirtyy ratatöiden etenemisen tahtiin, eikä jumiudu saman talon kohdalle pitkäksi aikaa.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin kello 7–18, mutta toisinaan ympäristöviranomaisen antaman luvan mukaisesti klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena klo 7–18. On silti tosiasia, että myös muut työmme voivat häiritä.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.