Veneilijöille

Siltojen rakentaminen vilkkaalla veneilyalueella vaikuttaa väistämättä veneilyyn ja muuhun vesillä liikkumiseen rakentamisen aikana. Myös lopputilanne eroaa tilanteesta, joka alueella oli ennen rakentamisena aloittamista.

Rakentaminen

Siltavuorensalmi

UUTTA: Hakaniemensillan kohdalle tulee katkoja veneliikenteelle, koska vanha silta puretaan. Todennäköinen suunnitelma: Katkoja tulisi 2 kpl. Yhden katkon kesto 3 vrk. Katkojen välissä kulku mahdollista. Tiedotamme tällä sivulla tarkat päivämäärät heti kun tiedämme ne. Aiemmin oletimme katkojen tulevan ”alkukesällä”, mutta tällä hetkellä emme vielä tiedä, onko kyse alku- vai loppukesästä.

Siltavuorensalmen läpi pääsee veneilemään myös rakennustöiden aikana, mahdollisia melko lyhyitä katkoja lukuun ottamatta.

Uuden Hakaniemensillan rakennustyöt vaikuttavat siltojen alikulkukorkeuteen Siltavuorensalmessa vanhan Hakaniemensillan purkamiseen saakka. Vuosina 2023 ja 2024 alikulkukorkeus on 3,5 metriä.

Rakennustöiden valmistuttua uuden Hakaniemensillan lopullinen alikulkukorkeus on 4,7 metriä.

Noudatathan varovaisuutta lähestyessäsi työmaata.

Merihaan ja Kalasataman välinen alue

Merihaan ja Kalasataman Sompasaaren välinen laivaväylä lakkautetaan 1.8.2023, mutta korkeusrajoitus salmeen tulee vasta aikaisintaan 1.10.2023. Tällöin väliaikaiseen työsiltaan jätetään Nihdin puoleiseen reunaan kulkuaukko, joka on noin 7 metriä leveä ja vähintään 2,3 metriä korkea. Kulkuaukon sijainti muuttuu työn edetessä.

Valmiissa sillassa, arviolta vuodesta 2026 alkaen, on 2,5 metrin alikulkukorkeus. Sillassa on myös erikoistapauksissa ajoneuvonosturien avulla avattava osuus.

Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välinen alue

kartta
Työmaamme aiheuttavat muutoksia liikkumiseen merialueellaSuurenna karttakuva.
merikartta
Väylämuutokset. Suurenna merikarttakuva.

Korkeasaaren ja Kalasataman Sompasaaren välisen Finkensillan väylä aukeaa veneilykauteen 2024 mennessä, minkä jälkeen sillan alikulkukorkeus on 6,9 metriä

Korvaava yhteys kulkee Mustikkamaan ja Korkeasaaren välisen salmen kautta. Tilapäinen väylä on yksityisväylä, joten liikkuminen tapahtuu veneilijän omalla vastuulla. Korkeasaarensillan alikulkukorkeus on 4,7 metriä ja leveys kapeimmillaan 20 m.

Mustikkamaan ja Korkeasaaren välistä kulkevan korvaavan väylän virallinen mitoitussyväys on sama kuin työmaan takia katkeavan Finkensillan väylän virallinen mitoitussyväys on ollut, eli 1,2 metriä. Syksyllä 2021 suoritetun kaikuluotauksen tuloksena tämän korvaavan väylän todellinen vesisyvyys on kuitenkin vähintään 3 metriä. Kyseessä on silti yksityisväylä, jolloin kulkeminen tapahtuu juridisesti omalla vastuulla. – Mutta omalla vastuullahan yli 1,2 m syväyksellä olevat veneet ovat käyttäneet myös Korkeasaaren ja Kalasataman välistä väylää..

Laajasalon ja Korkeasaaren välillä Kruunuvuorenselällä Kruunuvuorensillan rakentamisen takia Kulosaareen ja Herttoniemen rantaan johtava 6,9 m väylä (4860: Herttoniemen 9,5/6,9 m väylä) on suljettu toistaiseksi. Uusi kulkuyhteys siirtyy Kruunuvuorenselällä länteen päin, Nimismies-luodon länsipuolelle. Tilapäinen väylä on yksityisväylä, jolla liikkuminen tapahtuu veneilijän omalla vastuulla. Väylä on merkitty sinivalkoisin yksityisväyläviitoin. Viitoissa on kardinaalitunnukset ja viitat on asetettu helpommin havaittaviksi viittaporteiksi.

Rakennustyön aikana kulkuyhteys on siis Nimismiehen länsipuolelle Palosaaren suunnasta rakennettavassa työmaasillassa. Aukon leveys on noin 30 metriä ja alikulkukorkeus on 25.7.2023 alkaen 18 metriä. Kulkuaukon kulkusyvyys on vähintään 4 metriä. Valmiin sillan alikulkukorkeus on syksystä 2025 lähtien 20,2 metriä (N2000).

Muutosten takia korvaavia laituripaikkoja tarvitsevien tulee olla yhteydessä Helsingin kaupunkiin: venepaikkavaraukset(at)hel.fi. Lisätietoa: Helsingin kaupungin venepaikkapalvelu.

Alikulkukorkeus tarkoittaa suurinta aluksen korkeutta, jolla silta voidaan turvallisesti alittaa. Alikulkukorkeus määritetään vertaustason mukaisesta vedenpinnan tasosta, tässä tapauksessa keskiveden tasosta (MW). Sillan alikulkukorkeus on sillan vapaan korkeuden (etäisyys keskivedenpinnasta sillan päällysrakenteen alapintaan) ja turvavälin erotus. Turvaväliin on sisällytetty vedenkorkeustietojen mahdollinen epätarkkuus, vedenkorkeuden vaikutus turvalliseen alituskorkeuteen on merenkulkijan huomioitava.

18 metrin alikulkukorkeudessa on huomioitu vedenkorkeuden vaihtelut ja mitoitustoleranssit. Sillan kannen alle tulee työnaikaisia rakenteita, joiden ulottuma alaspäin muuttuu rakennustöiden edetessä. Korot myös vaihtelevat rakennusvaiheen mukaan. Teräksen omalla painolla piste on korkeimmillaan, ja piste muuttuu kun mukaan tulee muotin paino, raudoitteet sekä betonikansi.  

Nämä kaikki huomioiden sillan työnaikainen alikulkukorkeus on 18 m

Työmaiden lähellä on syytä noudattaa suurta varovaisuutta, niin oman kuin työmaan turvallisuuden takia. 

Lopputilanne

Siltavuorensalmi

Valitettavasti myös uuden asemakaavan mukaisessa lopputilanteessa Siltavuorensalmen venepaikkojen määrä on pienempi kuin aikaisemmin. Tästä syystä osalle veneilijöistä joudutaan osoittamaan venepaikka muualta myös rakentamisen valmistuttua. Suunnittelun lähtökohtana kuitenkin on, että kukaan ei menetä venepaikkaansa. Tieto lopullisista venepaikoista tarkentuu myöhemmin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on yhteydessä venekerhoihin lopullisten venepaikkojen osalta.

Valmiin Hakaniemensillan alikulkukorkeus tulee olemaan 4,7 metriä.

Merihaan ja Kalasataman välinen alue

Merihaan ja Nihdin väliseen Merihaansiltaan toteutetaan avattava osuus, jota voidaan käyttää erikoistapauksissa. Muuten valmis silta on matala alikulkukorkeuden ollessa noin 2,5 metriä.

Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välinen alue

Finkensillan alikulkukorkeus on 6,9 metriä (N2000). Finkensillan silta-aukon vapaa leveys on 20 metriä ja Vanhankaupunginlahdelle johtavan väylän mitoitusohjeiden mukainen minimileveys 20 metriä. Katso väylien kulkusyvyydet alla olevan linkin kartasta.

Lopputilanteessa Kruunuvuorensillan alikulkukorkeus on 20,2 metriä (N2000) väylällä, joka kulkee Emäntä-luodon itäpuolella. Kruunuvuorensillan silta-aukon vapaa leveys on 30 metriä. Sillan alittaa myös lähempänä Laajasalon puoleista rantaa toinen väylä, jonka alikulkukorkeus on 14 metriä (N2000) ja vapaa leveys 30 metriä. Molempien väylien minimileveys on 31 metriä. Katso väylien kulkusyvyydet alla olevan linkin kartasta.

Kruunuvuorensillan lopullisten väylien vesiluvassa sanotaan lisäksi:

Kruunuvuorensillan välitukien T6 ja T7 silta-aukon vapaaksi korkeudeksi on määritetty 20,7 m (N2000). Kun turvallisuusvälin suuruudeksi valitaan 0,5 m, saadaan sillan alikulkukorkeudeksi 20,2 m (N2000). Silta-aukon vapaaksi leveydeksi on määritetty 30 m. Välitukien T8 ja T9 välisen silta-aukon kohdalla vapaaksi korkeudeksi on määritelty 14,5 m (N2000) ja alikulkukorkeudeksi 14,0 m (N2000). Aukon vapaa leveys on 30 m.

Lisämateriaalit