Veneilijöille

Siltojen rakentaminen vilkkaalla veneilyalueella vaikuttaa väistämättä veneilyyn ja muuhun vesillä liikkumiseen rakentamisen aikana. Myös lopputilanne eroaa tilanteesta, joka alueella oli ennen rakentamisena aloittamista.

Rakentaminen

Siltavuorensalmi

Ruoppauskalustoa liikkuu Siltavuorensalmen ja Hernesaaren välisellä alueella 15.4.-15.6.2024. Kuljetusyksikkö muodostuu hinaajasta ja proomusta, jotka on kytketty toisiinsa hinausköydellä. Yksikön pituus köysineen on noin 75 metriä. Veneilijöiden tulee käyttää kohtaamistilanteissa matalia nopeuksia ja ohittaa yksikkö vähintään 100 metrin etäisyydeltä.

Hakaniemensillan kohdalle tulee katkoja veneliikenteelle, koska vanha silta puretaan. Veneily Hakaniemensillan ali on täysin suljettu loppukesällä 2024 seuraavina aikoina:

ti 13.8. klo 00.01 – to 15.8. klo 23.59
ti 20.8. klo 00.01 – to 22.8. klo 23.59
ti 27.8. klo 00.01 – to 29.8. klo 23.59

Muulloin Siltavuorensalmen läpi pääsee veneilemään. Jos pystymme perumaan jonkun em. kolmesta katkosta, tiedotamme siitä tällä sivulla.

Vuosina 2023 ja 2024 siltojen alikulkukorkeus on 3,5 metriä. Hakaniemensillan lopullinen alikulkukorkeus on 4,5 m (MW) 4,7 m (N2000).

Noudatathan varovaisuutta lähestyessäsi työmaata.

Merihaan ja Kalasataman välinen alue

Merihaan ja Kalasataman Sompasaaren välinen laivaväylä on lakkautettu (1.8.2023) . Väliaikaisessa työsillassa on kulkuaukko, joka on noin 7 metriä leveä ja vähintään 2,3 metriä korkea. Kulkuaukon sijainti muuttuu työn edetessä.

Valmiissa sillassa, arviolta vuodesta 2026 alkaen, on 2,6 m (MW) 2,8 m (N2000) alikulkukorkeus. Sillassa on myös erikoistapauksissa ajoneuvonosturien avulla avattava osuus.

Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välinen alue

kartta
Työmaamme aiheuttavat muutoksia liikkumiseen merialueellaSuurenna karttakuva.
merikartta
Väylämuutokset. Suurenna merikarttakuva.

Laajasalon ja Korkeasaaren välillä Kruunuvuorenselällä Kruunuvuorensillan rakentamisen takia Kulosaareen ja Herttoniemen rantaan johtava 6,9 m väylä (4860: Herttoniemen 9,5/6,9 m väylä) on suljettu toistaiseksi. Uusi kulkuyhteys siirtyy Kruunuvuorenselällä länteen päin, Nimismies-luodon länsipuolelle. Tilapäinen väylä on yksityisväylä, jolla liikkuminen tapahtuu veneilijän omalla vastuulla. Väylä on merkitty sinivalkoisin yksityisväyläviitoin. Viitoissa on kardinaalitunnukset ja viitat on asetettu helpommin havaittaviksi viittaporteiksi. Alueella on myös 10 km/h nopeusrajoitus ja aallonmuodostuskielto. Työsilta on rajattu myös keltaisin erikoismerkein. Erikoismerkit ovat heijastavia ja joka toinen niistä on myös valaistu.

Väylällä on sillan kohdalla kulkuaukko. Työsiltaan on merkitty kulkuaukko ja alikulkukorkeus. Aukon leveys on noin 30 metriä ja alikulkukorkeus on 25.7.2023 alkaen 18 metriä*. Kulkuaukon kulkusyvyys on vähintään 4 metriä. Valmiin sillan alikulkukorkeus on syksystä 2025 lähtien 20,0 m (MW) 20,2 m (N2000).

Muutosten takia korvaavia laituripaikkoja tarvitsevien tulee olla yhteydessä Helsingin kaupunkiin: venepaikkavaraukset(at)hel.fi. Lisätietoa: Helsingin kaupungin venepaikkapalvelu.

*Alikulkukorkeus tarkoittaa suurinta aluksen korkeutta, jolla silta voidaan turvallisesti alittaa. Alikulkukorkeus määritetään vertaustason mukaisesta vedenpinnan tasosta, tässä tapauksessa keskiveden tasosta (MW). Sillan alikulkukorkeus on sillan vapaan korkeuden (etäisyys keskivedenpinnasta sillan päällysrakenteen alapintaan) ja turvavälin erotus. Turvaväliin on sisällytetty vedenkorkeustietojen mahdollinen epätarkkuus, vedenkorkeuden vaikutus turvalliseen alituskorkeuteen on merenkulkijan huomioitava.

18 metrin alikulkukorkeudessa on huomioitu vedenkorkeuden vaihtelut ja mitoitustoleranssit. Sillan kannen alle tulee työnaikaisia rakenteita, joiden ulottuma alaspäin muuttuu rakennustöiden edetessä. Korot myös vaihtelevat rakennusvaiheen mukaan. Teräksen omalla painolla piste on korkeimmillaan, ja piste muuttuu kun mukaan tulee muotin paino, raudoitteet sekä betonikansi.  

Nämä kaikki huomioiden sillan työnaikainen alikulkukorkeus on 18 m.

Työmaiden lähellä on syytä noudattaa suurta varovaisuutta, niin oman kuin työmaan turvallisuuden takia.

Muistutamme, että työsiltaa ei pidä alittaa muualta kuin kulkuaukon kohdalta.

Lopputilanne

Siltavuorensalmi

Valitettavasti myös uuden asemakaavan mukaisessa lopputilanteessa Siltavuorensalmen venepaikkojen määrä on pienempi kuin aikaisemmin. Tästä syystä osalle veneilijöistä joudutaan osoittamaan venepaikka muualta myös rakentamisen valmistuttua. Suunnittelun lähtökohtana kuitenkin on, että kukaan ei menetä venepaikkaansa. Tieto lopullisista venepaikoista tarkentuu myöhemmin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on yhteydessä venekerhoihin lopullisten venepaikkojen osalta.

Valmiin Hakaniemensillan alikulkukorkeus tulee olemaan 4,5 m (MW) 4,7 m (N2000).

Merihaan ja Kalasataman välinen alue

Merihaan ja Nihdin väliseen Merihaansiltaan toteutetaan avattava osuus, jota voidaan käyttää erikoistapauksissa. Muuten valmis silta on matala alikulkukorkeuden ollessa noin 2,6 m (MW) 2,8 m (N2000).

Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välinen alue

Finkensillan ali kulkeva Sompasaari-Mustikkamaa väylä (kulkusyvyys 2,6 m) on käytössä. Finkensillan alikulkukorkeus on 6,7 m (MW) 6,9 m (N2000). Finkensillan silta-aukon vapaa leveys on 20 metriä ja Vanhankaupunginlahdelle johtavan väylän mitoitusohjeiden mukainen minimileveys 20 metriä.

Lopputilanteessa Kruunuvuorensillan alikulkukorkeus on 20,0 m (MW) 20,2 m (N2000) väylällä, joka kulkee Emäntä-luodon itäpuolella. Kruunuvuorensillan silta-aukon vapaa leveys on 30 metriä. Sillan alittaa myös lähempänä Laajasalon puoleista rantaa toinen väylä, jonka alikulkukorkeus on 13,8 m (MW) 14 m (N2000). Molempien väylien minimileveys on 31 metriä. Katso väylien kulkusyvyydet alla olevan linkin kartasta.

Lisämateriaalit