Liikennejärjestelymuutoksia Koirasaarentien risteyksissä 29.5. alkaen

Karttakuva liikennejärjestelystä
Reiherintien risteyksen liikennejärjestelyt

Koirasaarentien ja Reiherintien risteys

Maanalaisten töiden ja raitiotieradan rakentamisen edetessä Koirasaarentien ja Reiherintien risteyksen liikennejärjestelyt muuttuvat 29.5. alkaen. Järjestelyt ovat voimassa arviolta noin kaksi kuukautta.

Vaikutukset jalankulkuun ja pyöräilyyn

Reitit säilyvät pääpiirteissään samana. Koirasaarentien ylittävä suojatie Reiherintien risteyksen länsipuolella siirtyy hieman länteen päin. Reiherintien risteyksen itäpuolelle avataan uusi suojatie kesäkuun lopussa.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteeseen

Koirasaarentien ja Reiherintien risteys muuttuu pitkulaiseksi liittymäksi (ks. kuva). Esimerkiksi jos haluat ajaa Reiherintieltä Koirasaarentien yli Henrik Borgströmin tielle, sinun tulee kääntyä itään Koirasaarentielle, jotta liittymäalueen itäpäässä pääset kääntymään länteen Koirasaarentielle ja vasta sitten oikealle Henrik Borgströmin tielle.

Vaikutukset joukkoliikenteeseen

Ei muutoksia pysäkkeihin.

Koirasaarentien ja Köökarinkujan risteys

Myös Koirasaarentien ja Köökarinkujan risteykseen tehdään 29.5. väliaikainen kiertoliittymä useaksi viikoksi.

Vaikutukset jalankulkuun ja pyöräilyyn

Reitit pysyvät ennallaan. Vain niiden linjaukset muuttuvat vähän.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteeseen

Koirasaarentien ja Köökarinkujan risteys muuttuu kiertoliittymäksi.

Vaikutukset joukkoliikenteeseen

Ei muutoksia pysäkkeihin.