Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun risteyksen eteläreunan suojatie suljetaan 29.8. alkaen

Liikennemerkki, jossa nuoli.

Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun risteyksen eteläreunan suojatie suljetaan 29.8. alkaen. Jalankulku ohjataan risteyksen pohjoispuolelta.

Järjestely on voimassa joitakin viikkoja. Se on välttämätön, sillä risteyksen eteläreunassa aloitetaan vesihuollon kaivuutyöt.