YIT ja kaupunki suunnittelevat Kruunuvuorenrannan keskuskorttelia

Havainnekuva

Helsingin kaupunki on aloittanut neuvottelut Kruunuvuorenrannan keskuskorttelin varaamisesta YIT Rakennus Oy:n kanssa.

YIT on valittu kaupungin neuvottelukumppaniksi viime syksynä järjestetyn kilpailun kautta. Kaupunki etsi korttelille konseptia ja toteuttajaa, ja parhaan alustavan suunnitelman esitti YIT konsortionsa* kanssa.

Kaupunki ja YIT kehittävät projektisuunnitelmaa yhteistyössä, jonka tuloksena laaditaan asemakaavaehdotus kumppanuuskaavoituksena. Valmis ehdotus pyritään tuomaan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi vuoden 2019 alkupuolella. Samoihin aikoihin kaupungin on mahdollista sopia YIT:n kanssa korttelia koskevasta kiinteistökaupasta.

Jos keskustakorttelin suunnittelu etenee tavoiteaikataulussa ja neuvotteluissa päästään sopimukseen, korttelin rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2020. Korttelin toteutus vaiheistetaan, ja kortteli on kokonaisuudessaan valmis pikaraitiotien liikennöinnin alkaessa.

Keskuskorttelista tulee Kruunuvuorenrannan kaupallisten ja muiden palveluiden ydin koulu- ja päiväkotikorttelin naapuriin. Jo aiemmin valmistuneen asemakaavaluonnoksen mukaisesti kortteliin on suunnitteilla noin 7 000 kerrosneliömetriä liiketiloja ja noin 14 000 kerrosneliömetriä asuntoja. Osa liiketiloista voi olla toimisto-, ravintola- ja majoitustiloja.

Keskuskortteli on usean rakennuksen kokonaisuus, jota rajaavat Haakoninlahdenkatu, Varisluodonkatu ja Pitkäluodonkatu. Voittajatyöryhmän ehdotuksessa kauppakeskukselle on visioitu omaleimainen ja vahva konsepti, joka tukeutuu paikallisiin vahvuuksiin kuten merellisyyteen ja yhteisöllisyyteen.

Kruunuvuorenrannan alue valmistuu jo vauhdilla. Tällä hetkellä Gunillankallion ja Borgströminmäen alueet ovat jo lähes valmiita ja yli tuhat asuntoa on jo valmistunut.

*Konsortion osapuolet ovat YIT Rakennus Oy, ICECAPITAL REAM Oy, Helen Oy, Fortum Oyj, Attendo Oy ja Touhula Päiväkodit Oy. Ehdotuksen suunnittelijat ovat Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy, Suunnittelutoimisto Amerikka Oy, Lighting Design Collective Oy ja Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy.

Lue mediatiedote kokonaisuudessaan

Kruunuvuorenranta verkossa