Valtuusto päätti kaavamuutoksista Laajasalossa ja Malmilla

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutokset Laajasaloon Stansvikinkallion alueelle, Kruunuvuorenrannan Kaivoskallioon sekä Malmin Latokartanontielle.  Kruunuvuorenrannan itäosassa sijaitsevan Stansvikinkallion alueelle suunnitellaan alueen ominaispiirteitä, luontoa, kallioita ja korkeuseroja hyödyntäviä kerrostalokortteleita.

Asemakaavan muutos Latokartanontiellä mahdollistaa Malmin asemanseudun maankäytön tiiviistämisen uudella keskustamaisella asuin-, palvelu- ja liikerakentamisella. Samalla kohennetaan nykyisen Latokartanontien kaupunkikuvaa ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Vanhat arvorakennukset sekä historialliset kyläpaikat suojellaan ja niiden hyödyntämisen edellytyksiä parannetaan.


Hakaniemen hallin perustuksia vahvistetaan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hakaniemen kauppahallin peruskorjaushankkeen enimmäishinnan korottamisen 3,97 miljoonalla eurolla.

Kauppahallin peruskorjauksen tutkimusvaiheessa on käynyt ilmi, että alkuperäiset perustukset vaativat vahvistuksen. Työ on tarkoituksenmukaista tehdä nyt käynnistyneen peruskorjauksen yhteydessä, koska on mahdollista, että alkuperäiset puupaalut eivät kestä seuraavaan peruskorjauksen saakka.

Remontin kokonaiskustannus nousee enimmäishinnan korottamisen jälkeen noin 19 miljoonaan euroon.

Kaupunginvaltuuston 14.3.2018 pidetyn kokouksen päätöstiedote julkaistaan täällä.