Tuulen vaikutus Kruunuvuorensiltaan

Kruunuvuorensillan pituus on 1191 m. Sillassa on kaksi maatukea ja 11 välitukea. Sillan vinoköysiosuuden pituus on 260 m ja tällä vinoköysiosuudella ei ole kiinteitä välitukia vaan silta ns. roikkuu vinoköysien varassa pyloniin eli sillan keskitukeen tukeutuen.

Sillan suunnittelussa on huomioitu tarkasti tuulen vaikutus valmiiseen rakenteeseen.

Sillankannen kokonaisliike avomereltä puhaltavissa myrskyissä on suurimmillaan suuruusluokaltaan 90 mm pystysuunnassa ja 30 mm vaakasuunnassa. Pylonin huipussa vaakasuuntaan (tuulen suunnassa) noin 0,8 m.

Suunnittelussa varaudutaan hirmumyrskyihin, ja 200 v. toistumisvälin myrskyssä vastaavat arvot kannessa 220 mm ja 60 mm sekä pylonin huipussa jopa 1.7 m.

”Kokonaisliike” tarkoittaa, että tuulen vaikutus koostuu hitaasti vaihtuvasta osasta (jota on vaikea aistia/nähdä) ja nopeammin vaihtelevasta värähtelystä. Sillan suuresta koosta johtuen, tuo värähtelykin on hidasta (jaksonaika n. 4 sekuntia kannen pystyvärähtelyssä). Kannen värähtelyyn liittyvät kiihtyvyydet ovatkin pienempiä kuin monessa tavanomaisessa kevyen liikenteen sillassa.