Tilannekatsaus – kevät 2023

Näkinsilta 11.4.2023
Näkinsilta 11.4.2023. Näckens bro 11.4.2023.

Kruunusillat-hankkeen rakennustyöt ovat tulevana kesällä sekä kiivaimmillaan että alueellisesti laajimmillaan.

Työt Hakaniemen alueella

Tällä hetkellä Hakaniemen alueen vesihuoltotöistämme on jo valmiina lähes puolet, ja uusien katu- ja siltarakenteiden alle tulevista paalulaatoista noin 80 %. Kokonaisuutena kaikista Hakaniemen alueen katu- ja kunnallisteknisistä töistämme sekä siltatöistämme on valmiina reilu kolmannes.

Kuluvan vuoden aikana valmistuu kohteita: uusi Näkinsilta saadaan käyttöön kesän korvalla. Lisäksi Hakaniemenkadun ja Miina Sillanpään katuremontit valmistuvat.

Uuden Hakaniemensillan rakentaminen on edennyt siten, että alkuvuoden aikana olemme asentaneet sillan teräsrunkoa, ja työmme jatkuvat sillan kannen rakentamisella. Silta valmistuu vuonna 2024, ja sen jälkeen puramme vanhan sillan.

Ensimmäiset kiskoasennukset Hakaniemessä alkavat loppukeväästä. Vuoden 2023 aikana tarkoituksenamme on asentaa kiskoja noin 300 metriä, jolloin ratatöistämme ja siihen liittyvästä tekniikasta on tehty noin kolmannes.

Työt raitiotiesilloilla

Merihaansillan rakentaminen on käynnissä sekä Hakaniemen että Kalasataman Nihdin puolella.

Nihdin ja Korkeasaaren välisen Finkensillan kannen valamme alkukeväällä, minkä jälkeen jännitämme sillan.

Valumuotin purkamisen jälkeen asennamme sillan kaiteet ja sillan alle huomattavan määrän varausputkia sekä viimeistelemme sillan betonipinnat.

Korkeasaaressa teemme kesän aikana louhetäyttöjä maalla, rakennamme vesihuoltoa (hulevesilinjat, vesijohdot ja jätevesiviemärit) sekä teemme tukimuurien yläosien paikallavaluja.

Korkeasaaren ja Laajasalon välisen Kruunuvuorensillan viimeisen lanseerauksen eli tunkkauksen Laajasalon puolelta teemme huhtikuun alussa, jonka jälkeen lanseerauksia tehdään Korkeasaaren puolelta.

Kevään lopulla alkavat kannen valut. Valamme sillan lohkoissa, ja valutyöt kestävät pitkään.

Olemme jo valaneet Kruunuvuorensillan Laajasalon puoleiset välituet. Sillan kaikki välituet ovat valmiina kesällä. Merinostureilla tehtävät suurlohkojen asennukset teemme loppukesällä.

Työt Laajasalossa

Laajasalossa rakentaminen etenee koko Koirasaarentiellä ja lähikaduilla. Parhaillaan käynnissä ovat kunnallistekniset työt ja yhteiskäyttöpylväiden, eli valaisin- ja ajolankapylväiden, perustusten asennus.

Myöhemmin tänä vuonna Kruunusillat-työt laajenevat myös Laajasalontielle.

Viime vuonna asensimme Haakoninlahteen Laajasalon ensimmäiset raitiotiekiskot. Kesällä uutta rataa nähdään myös Koirasaarentiellä.

Yhä näyttää siltä, että raitiotien matkustajaliikenne voisi alkaa luvatusti vuoden 2027 aikana.