Tietoa tämänhetkisestä Kruunusillat-hankekokonaisuudesta

Havainnekuva Kruunuvuorensillasta

Tämänhetkinen, toteutettavaksi esitettävä Kruunusillat-hankekokonaisuus sisältää muutoksia vuonna 2016 hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan verrattuna.

Tarkka hankekokonaisuus ja muutokset kuvataan selkeästi tässä aineistossa:
Tietoa Kruunusillat-hankkeesta (kesäkuu 2021)

Luvussa 1 kuvataan tiiviisti tämänhetkinen Kruunusillat-hankekokonaisuus sekä tuodaan tästä näkökulmasta esiin, mitä muutoksia kokonaisuudessa on hankesuunnitelmaan verrattuna. Luku 2 kokoaa yhteen hankkeesta tehdyt päätökset. Luvussa 3 esitellään tarkemmin muutoksia hankesuunnitelmaan verrattuna. Ensin käydään läpi hankkeen sisällölliset muutokset, sitten muutokset aikataulussa ja kustannuksissa. Lopuksi tuodaan esiin keskeisimmät muutokset hankearvioinnissa ja hankkeen vaikutuksissa. Luku 4 kuvaa Kruunusillat-hankkeen tunnistettuja riskejä.

Aineiston liitteinä on sen osa-alueita laajemmin kuvaavia ja yksityiskohtaisempia
tietoja sisältäviä raportteja.