Siltavuorenrannan ja Hakaniemenrannan liikennejärjestelyihin muutoksia 17.9. alkaen

Liikennemerkki, jossa nuoli.

Viikon 37 lopulla sekä Hakaniemenrannassa että Kruununhaan puolella Siltavuorenrannassa työmaa-alueet laajenevat. Rannan suuntaisesti kulkevat jalankulun ja pyöräilyn väylät joudutaan siirtämään osittain kauemmaksi rannasta.

Siltavuorenrannassa Hakaniemensillan ali kulkeva moottoriajoneuvoliikenne päättyy lopullisesti.

Hakaniemenrannan järjestelyt muuttuvat seuraavasti:

Moottoriajoneuvoliikenne

Moottoriajoneuvoliikenteen järjestelyihin ei tule merkittäviä muutoksia. Läpiajoliikenne Hakaniemenrannan kautta Merihakaan on päättynyt jo aiemmin lopullisesti. Merihakaan kulku tapahtuu Haapaniemenkadun kautta.

Jalankulku ja pyöräily

Hakaniemenrantaa kulkevat pyöräilyn ja jalankulun reitit säilyvät käytössä, mutta Hakaniemensillan itäpuolella reitit siirtyvät kauemmaksi rannasta. Uudet väylät on rajattu selkeästi työmaa-aidoin ja ne opastetaan maastossa liikennemerkein.

Kruununhaassa Siltavuorenrannan järjestelyt muuttuvat seuraavasti:

Moottoriajoneuvoliikenne

Siltavuorenrannassa Hakaniemensillan ali kulkevat kaistat poistuvat käytöstä lopullisesti. Liikenne ohjataan kulkemaan Kirjatyöntekijän/Pohjoisrannan ja Maurinkadun kautta. Järjestely astuu voimaan perjantain 17.9. aikana.

Jalankulku ja pyöräily

Siltavuorenrannan jalankulun ja pyöräilyn reitit säilyvät käytössä, mutta siirtyvät kauemmaksi rannasta. Uudet väylät on rajattu selkeästi työmaa-aidoin ja ne opastetaan maastossa liikennemerkein.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi – aineistot – hankkeet – Kruunusillat – tilapäiset liikennejärjestelyt.