Siltasaarenkadun räjäytystyöt aiheuttavat lyhyitä liikennekatkoja ajalla 25.1.-30.6.2024

Siltasaarenkatu joulukuussa 2023.

Kruunusillat-allianssi remontoi Siltasaarenkadun osana Hakaniemen alueen uudistusta. Remontin aikana kadulla tehdään ajoittain louhintaa eli räjäytystöitä. Räjäytysten aikana kaikki liikenne Siltasaarenkadulla Hakaniemen torin ja Pitkänsillan välillä pysäytetään muutamien minuuttien ajaksi. Myös metroliikenne pysähtyy.

Pääasiassa kalliota pyritään kuitenkin irrottamaan kiilaamalla, jolloin varoalueet ovat paljon pienempiä.

Ensimmäiset louhinnat alkavat kadun itäreunalla aikaisintaan 25.1. ja ne jatkuvat arviolta kesäkuun loppuun saakka. Louhintaa ja siihen liittyviä porauksia tehdään arkisin klo 7–18. Räjäytyksiä on enintään 2–3 kertaa päivässä, ja niiden aikana liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.

Pohjoisen suuntaan kulkeva moottoriajoneuvoliikenne on ohjattu kiertoreitille John Stenbergin rantaan, ja myös nämä kaistat joudutaan sulkemaan räjäytysten ajaksi, mikäli työtä tehdään lähellä John Stenbergin rannan risteysaluetta.

Siltasaarenkadun remontin vaiheet

Tammikuussa 2024 aloitettu remontti on suunniteltu tehtäväksi seuraavissa vaiheissa:

  • 1. vaihe eli kadun itäreuna talven ja kesän 2024 aikana
  • 2. vaihe eli kadun länsireuna syksyn ja alkutalven 2024-2025 aikana
  • 3. vaihe eli raitiotien osuus keväästä 2025 eteenpäin. Remontti valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan viimeistään alkuvuonna 2026.