Rakentaminen alkaa näkyä merellä

kartta
Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin ja Kruunuvuorenrannan välisten kahden sillan, eli Finkensillan ja Kruunuvuorensillan rakentaminen alkaa. NIhdin ja Hakaniemen välinen Merihaansilta rakennetaan myöhemmin.

Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin ja Kruunuvuorenrannan välisten kahden sillan, eli Kruunuvuorensillan ja Finkensillan, rakentaminen alkaa lokakuussa näkyä merellä Korkeasaaren molemmin puolin.

Työt on jo aloitettu materiaalien kuljetuksilla ja työmaatukikohtien perustamisella Kruunuvuoreen ja Kalasataman Nihtiin. Urakka-alueelta Korkeasaaresta sillanpuoleiselta ranta-alueelta on kaadettu puita kaupungin toimesta ja alueelle rakennetaan työmaa-aitoja ja väliaikaisia työmaateitä.

Ruoppauksia, täyttöjä ja työsiltoja

Lokakuun puolivälissä Kalasataman Nihdissä aloitetaan väliaikaisen, työmaakäyttöön otettavan sillan rakentaminen kohti Korkeasaarta. Työmaasillan rakentaminen kestää noin neljä kuukautta.

Lokakuun aikana käynnistyy Kruunuvuorenrannan päässä työmaasillan rakentaminen kohti Nimismies ja Emäntä -nimisiä luotoja. Kun työsilta alkuvuodesta 2022 saadaan valmiiksi, aloitetaan pylonin eli 135 metriä korkean pilarirakenteen rakentaminen. Pyloni eli kannatinpylväs on pystysuuntainen ja pilarimainen rakenne, johon tukeutuvat sillan kantta kannattelevat vinoköydet.

Lokakuun puolivälissä aloitetaan sekä Korkeasaaren edustalla että tulevan pylonin kohdalla merenpohjan ruoppaustyöt. Lisäksi Korkeasaaren edustalla aloitetaan louhetäytöt eli ajetaan kiviainesta rannan täytöksi. Täyttömaalla Korkeasaaren pohjoisrannalla tulee aikanaan kulkemaan uusi raitiotie sekä jalankulku- ja pyöräilyreitti.

Lokakuussa aloitetaan lisäksi pylonin perustusten louhintatyöt ja pylonin työnaikaisen ”tekosaaren” rakentaminen. Tekosaari tulee toimimaan yhtenä työmaatukikohtana rakentamisen ajan.

Myös Korkeasaaren rannasta rakennetaan työmaasilta kohti Kruunuvuorenselkää ja pylonia. Sen rakentaminen alkaa talvella 2022.

Tammikuussa aloitetaan Kruunuvuorensillan ja Finkensillan perustusten paalutukset ja tämän jälkeen perustustyöt. Paalutustyöt tulevat aiheuttamaan melua ja tärinää. Meluisin vaihe kestää puolisen vuotta ja se ajoittuu tulevalle talvelle.

Kruunuvuorensillan ja Finkensillan siltatöiden on tavoite valmistua syksyllä 2025. Tämän jälkeen aloitetaan silloilla raitiotien rakennustyöt.

Uusi raitiotie tarvitsee vielä kolmannen uuden sillan, Nihdin ja Hakaniemen välisen Merihaansillan. Sen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2023. Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027. 

Ympäristö huomioidaan töiden ajoittamisessa

Suunnitteluvaiheessa on tehty mittava määrä ympäristöselvityksiä, jotka ohjaavat sekä suunnittelua että toteutusta. Melurajoitusten lisäksi hankkeelle on asetettu ympäristörajoituksia, jotka vaikuttavat töihin eri vuodenaikoina.

Ruoppausta tehdään talvella, jotta vaelluskalojen kutuaikaa ei häiritä. Myös veden samentuminen otetaan rakennustöiden suunnittelussa huomioon ja ruoppaus tehdään puomien avulla, jotta sameus ei leviä ruopattavan alueen ulkopuolelle.

Lintujen pesimisaikana on käytössä turvavälit luodoilla, jolloin työskennellään vain etäällä niistä pesimisrauhan takaamiseksi. Lisäksi pesimisaikana ei tehdä kaikkein häiritsevimpiä työvaiheita.

Työt pyritään tekemään mahdollisimman tehokkaasti ja vähällä häiriöllä. Väistämättä kuitenkin esimerkiksi paalutus kaikuu meren päällä kauas ja siitä tulee meteliä.

Rakentamisaikaiset vaikutukset veneilyyn

Toistaiseksi rakentaminen ei vaikuta veneväyliin. Tulevista vaikutuksista tiedotetaan myöhemmin.

Ensimmäisten töiden aloitusajat

AloitusaikaTyövaihe
10/21- Työmaasillan rakentaminen Kalasatamasta kohti Korkeasaarta
10/21-Työmaasillan rakentaminen Kruunuvuorenrannasta kohti Kruunuvuorenselkää
10/21- Ruoppaus Korkeasaaren edustalla
10/21- Louhetäytöt Korkeasaaren edustalla
10/21- Pylonin työnaikaisen tekosaaren rakentaminen
1/22-Kruunuvuorensillan ja Finkensillan perustusten paalutukset
2/22-Työmaasillan rakentaminen Korkeasaaren rannasta kohti Kruunuvuorenselkää ja pylonia
2/22-Pylonin rakentaminen