Pohjoisranta-kadulla tehdään liikennejärjestelyjä ja melua aiheuttavia töitä

Moottoriajoneuvoliikenteen läpiajo on suljettu Pohjoisranta-asuntokadulla 20.6.-30.9.2023.

Hakaniemen uudistuksen rakennustyöt muuttavat liikennejärjestelyjä Kruununhaassa 20.6. alkaen. Yksisuuntainen Pohjoisranta-asuntokatu suljetaan moottoriajoneuvoliikenteen läpiajolta Pohjoisranta 24-26 -kiinteistöjen kohdalta. Kiinteistöille Pohjoisranta 22 ja 24 rakennetaan oma väliaikainen liittymä Pohjoisranta-pääkadulta. Järjestely on tämänhetkisen tiedon mukaan voimassa syyskuun 2023 loppuun.

Samanaikaisesti koko Pohjoisranta-pääkadun moottoriajoneuvoliikenne (4 kaistaa) siirtyy väliaikaiselle kiertoreitille lähemmäs rantaa ja uutta Hakaniemensiltaa.

Liikennejärjestelyjä joudutaan tekemään myös yötyönä, jottei liikenteelle aiheutuisi kohtuutonta haittaa.

Järjestely mahdollistaa katurakenteiden ja kunnallistekniikan uusimisen alueella. Kovempaa melua aiheuttavat työt, kuten pontinlyönti ja paalujen poraus aloitetaan heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Meluavia töitä tehdään heinä-elokuussa arkisin klo 8-18, mutta ei välttämättä yhtäjaksoisesti.

Myös kaivantoon asennettavista pumpuista tulee jonkin verran melua vuorokauden ympäri.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Moottoriajoneuvojen läpiajo Pohjoisranta-asuntokatua pitkin päättyy. Ajoneuvoliikenne kiinteistöille Pohjoisranta 24-26 järjestetään tilapäisen liittymän kautta. Pohjoisranta-pääkadun ajokaistat siirtyvät väliaikaiselle kiertoreitille.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutuksia.