Pohjoisranta-asuntokadulla tilapäisiä liikennejärjestelyjä erityisesti viikolla 5

Liikennemerkki, jossa nuoli.

Hakaniemen uudistuksen rakennustyöt muuttavat liikennejärjestelyjä yksisuuntaisella Pohjoisranta-kadulla. Tällä viikolla kadun linjausta on muutettu siten, että se kulkee lähempänä Siltavuorenrantaa alittaen Hakaniemensillalle menevän kävelysillan. Järjestely on opastettu maastossa ja se on voimassa maaliskuun 2022 loppuun.

Ajalla 31.1.-2.2.2022 Pohjoisranta-asuntokatu joudutaan sulkemaan tilapäisesti kaikelta liikenteeltä lukuun ottamatta kiinteistöihin tapahtuvaa asukas- ja huoltoliikennettä. Suljettu alue sijoittuu kiinteistöjen Pohjoisranta 20-22 väliin. Alue joudutaan sulkemaan, koska tien alitse kaivetaan uusien liikennevalojen kaapeloinnit. Myös viisi kadunvarsipysäköintipaikkaa poistuu käytöstä kaivutyön ajaksi.

Tässä tiedotteessa mainitut järjestelyt eivät koske samannimistä pääkatua.

Kruunusillat-allianssi uusii Pohjoisrannassa kunnallistekniikkaa, mikä tarkoittaa katujen kaivamista auki eri työvaiheita varten. Alueella on myös koko kaupungin mittakaavassa tärkeä jätevesipumppaamo, joka vaikuttaa kaikkiin työvaiheisiin.

Yksisuuntainen Pohjoisranta on ahdas väylä, joten kadun sulkeminen liikenteeltä on välttämätön jo pelkästään turvallisuussyistä. Sen lisäksi työ saadaan tehtyä nopeammin ja häiriöttömämmin, kun työalueella on mahdollisimman vähän muuta liikennettä.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Moottoriajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille Välikadun, Kristianinkadun ja Maurinkadun kautta. Huoltoliikenteelle ja pelastusajoneuvoille järjestetään kulkutiet.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräilyn reitti järjestetään ohi työalueen.

Vaikutukset jalankululle

Jalankulun reitti järjestetään ohi työalueen.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa:

https://kruunusillat.fi/category/kruununhaka/