Painavaa asiaa

Kruunuvuorensillalla ovat raudoitustyöt käynnissä välituilla 10, 11, 12 ja 13. Sillan tukien raudoitteet rakennetaan harjateräksistä ja yhteen välitukeen harjaterästä taivutellaan keskimäärin 120 t. Raudan kokonaismäärä kaikkien tukien osalta on n. 1600 t.

Sillan välituen raudoitus.

Sillan välituen rakentamisen mahdollistavat työnaikaiset kasuunit ja niitä Kruunuvuorensillassa on yhteensä 11 kpl. Kasuuneiden avulla rakennettavien välitukien perustamistapa on teräksiset putkipaalut, joita välituilla on yhteensä 84 kpl. Ennen teräsputkipaaluihin tehtävää betonivalua, tehdään paaluihin raudoitteet harjateräksestä. 84 putkipaaluun harjaterästä menee yhteensä n. 320 t. 

Välituen kasuunin tukipaalut.
Yhden välituen harjateräkset.

Sillankansi valmistetaan teräspalkeista kasaushitsaamalla. Teräspalkkeja siltaan tulee yhteensä noin 70 kpl sekä poikkipalkkeja noin 300 kpl. Kansirakenteeseen yhdessä köysien kanssa terästä kuluu yhteensä n. 6900 t. Liittopalkkirakenteen päälle valetaan sillankansi betonista. Tämä betonikansi tarvitsee raudoitetta 1700 t.

Sillan keskiosan kansirakenne on ripustettu pylonista lähteviin vinossa asennossa oleviin teräsköysiin. Vinoköysiä asennetaan pylonin molemmin puolin 17 paria ja köydet ovat pituudeltaan 90-257 m. Köysien teräsmäärä on 830 t.  

Sillan keskiosaan kohoava 135 m korkea teräsbetoninen pyloni rakennetaan kiipeävän muotin tekniikalla ja pyloni kohoaa viikossa noin neljä metriä kansitasosta ylöspäin. Pyloni perustetaan merenpohjaan louhitulle kalliopedille. Kalliopedille valetaan peruslaatta, jonka raudoitus tarvitsee harjaterästä 295 t. Kokonaisuudessaan pylonissa on rautaa n. 1000 t.  

Pylonin peruslaatan raudoitus.

Terästä on käytetty myös työnaikaiseen rakenteeseen eli työsiltaan, joka mahdollistaa sillan rakentamisen. Tämä työsilta on paaluperusteinen ja näitä kallioon iskettyjä paaluja on noin kilometrin mittaisella työsillalla yhteensä 1100 kpl ja tukipalkkeja on 1300 t. Työsillan paalut kierrätetään seuraaville työmaille. Kasuunit perustetaan pääasiassa lyöntipaalujen varaan. Paikkoihin, jossa on vaarana paalujen luistaminen, kasuuni perustetaan porapaalujen varaan. Kasuuneiden tukipaaluja asennetaan reilu 130 kpl.

Teräs on yleisnimi kaikille rautavaltaisille metalliseoksille, joita voidaan muokata valssaamalla tai takomalla. Suppeammassa mielessä teräksellä tarkoitetaan rautaseosta, jonka hiilipitoisuus on välillä 0,05–2,11 %. 

Harjaterästä käytetään betonivalurakenteiden tukena. Teräs parantaa betonin kestävyyttä ja pitää sen koossa.