Näkinkuja suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 3.10.2022 alkaen

Näkinkuja on suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä 3.10.2022-30.6.2023.

Uuden Hakaniemensillan, siihen liittyvien katujärjestelyjen sekä uuden kunnallistekniikan rakentamisen takia Näkinkuja välillä Hakaniemenkatu – Miina Sillanpään katu suljetaan liikenteeltä ajalla 3.10.2022 – 30.6.2023.

Muutos vaikuttaa bussien reitteihin siten, että aiemmin Näkinkujaa pitkin ajaneet bussit kääntyvät Sörnäisten rantatiellä, ja palaavat Hakaniemen torikatua pitkin Hakaniemenrantaan. Bussipysäkit pysyvät nykyisillä sijainneillaan.

Järjestelyyn liittyen Sörnäisten rantatieltä poistuu 26.9. kaksi kadunvarsipysäköintipaikkaa, jotta busseille voidaan taata esteetön kääntyminen.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Bussit ajavat Näkinkujan sijasta Hakaniemen torikatua pitkin takaisin Hakaniemenrantaan.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Näkinkuja on suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä välillä Hakaniemenkatu­ – Miina Sillanpään katu. Näkinkujalle pääsee ajamaan Hakaniemen torikatua pitkin.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi