Muutoksia kulkureitteihin ja pysäköintiin Hakaniemessä ja Siltavuorenrannassa

Karttakuva Hakaniemen liikennejärjestelyistä
Liikennejärjestelyt muuttuvat Hakaniemessä

Kruunusillat-raitiotien rakentajat alkavat valmistella työmaita Siltavuorensalmen molemmin puolin Hakaniemessä ja Siltavuorenrannassa 18.5 alkaen. Työmaat alkavat vaikuttaa myös kulkureitteihin ja pysäköintiin.

Muutoksia kulkureitteihin Siltavuorenrannassa 18.5. alkaen

Autoliikenne:
Siltavuorenrannassa autoliikenne siirtyy Kirjatyöntekijänkadulle Siltavuorenlaiturin ja Pohjoisranta 24 väliltä Hakaniemensillan eteläpuolella.

Jalankulku:
Nykyinen suojatie Pohjoisranta 24 kohdalla siirtyy hieman etelään.

Muutoksia kulkureitteihin Hakaniemenrannassa 21.5. alkaen

Työmaat alkavat vaikuttaa liikkumiseen Hakaniemenrannassa 21.5. alkaen.

Autoliikenne:
Autoliikenne siirretään kiertoreitille Opetushallituksen rakennuksen (Hakaniemenranta 2) kohdalta, ja autot kulkevat pysäköintialueen kautta Hakaniemensillan ali.

Jalankulku ja pyöräily:
Jalankulku ja pyöräily siirretään Opetushallituksen rakennuksen (Hakaniemenranta 2) kohdalta Hakaniemenrantaan. 

Myös Näkinkulku eli Opetushallituksen vierestä kulkeva kävely- ja pyörätie Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan välillä suljetaan 21.5. Kävely- ja pyöräilyreitti kulkee Hakaniemenkadun kautta tai Hakaniemensillan kautta, missä on porrasyhteys.

Muutoksia pysäköintiin Siltavuorenrannassa ja Hakaniemessä

Työmaiden kohdalta joudutaan valitettavasti poistamaan pysäköintipaikkoja.

Hakaniemenrannan pysäköintialueen lisäksi pysäköintipaikkoja poistuu nykyisen Hakaniemensillan alta, Hakaniemenrannan pohjoisreunalta Hakaniemenranta 2 ja Hakaniemenranta 12 kohdalta.

Siltavuorenrannassa pysäköintipaikkoja poistuu ensimmäisessä vaiheessa Hakaniemensillan alta sekä suljettavalta katuyhteydeltä sillan eteläpuolelta. Lisäksi paikkoja poistuu Kirjatyöntekijänkadulta ja Pohjoisrannasta sekä Välikadulta.

Pysäköintipaikkoja poistuu Kruununhaan puolelta noin 70 kappaletta ja Hakaniemen puolelta noin sata kappaletta. Poistuville paikoille ei ole liikennesuunnitelmassa esitetty korvaavia paikkoja, mikä on normaali käytäntö katuremonteissa.

Korvaavia parkkipaikkoja selvitetään

Kaupunki selvittää parhaillaan, onko lähialueille mahdollista lisätä asukas- ja yrityspysäköintipaikkoja. Monilla kaduilla tämä on mahdotonta esimerkiksi kaksisuuntaisen liikenteen vaatiman tilan takia.

Nyt käytöstä poistuvat paikat ovat poistumassa alueelta lopullisesti. Hakaniementorin alle suunnitellaan parhaillaan yksityisen toimijan pysäköintilaitosta, joka helpottaa hieman Hakaniemen pysäköintitilannetta.