Kruunuvuorensillan kulkuaukkoon rajoituksia 

Hankkeen pisimmän sillan eli Kruunuvuorensillan rakentaminen on aloitettu työsillan rakentamisella syyskuussa 2021. Työsillassa on kulkuaukko veneilijöille Nimismies- ja Emäntäluotojen länsipuolella. Sillan kansirakentamisen johdosta kulkuaukon alikulkukorkeutta rajoitetaan väliaikaisen väylän kohdalla. Rajoitettu alikulkukorkeus tulee olemaan 18 m ja tämä alikulkukorkeusrajoitus on voimassa vuoden 2023 heinä-elokuun vaihteesta vuoden 2025 syksyyn. Myös kulkuaukon leveys kapenee vielä tämän syksyn aikana ja leveys tulee olemaan 30 m.

Rakentamistöiden valmistuttua sillan lopullinen alikulkukorkeus on 20 m.

Helsingin kaupungilla ei tämän hetken tiedon mukaan ole tarjota suoraan korvaavia laituripaikkoja korkeille veneille, joiden nykyiset laituripaikat sijaitsevat sillan pohjoispuolella.

Alueella on voimassa alennettu nopeusrajoitus ja havainnoinnin parantamiseksi on työsilta merkitty vilkkuvaloin. Noudatathan varovaisuutta lähestyessäsi työmaata. 

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.