Kruunuvuorenselällä lautalta käsin pohjatutkimuksia touko-kesäkuussa

Havainnekuva työlautasta

Kruunusillat-hanke teettää työlautalta käsin pohjatutkimuksia Kruunuvuorenselällä Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan välillä touko- ja kesäkuun aikana.

Tutkimukset täydentävät aikaisempina vuosina tehtyjä töitä ja ne kestävät muutaman viikon. Työt alkavat viikolla 19. Urakoitsijana toimii Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara.

Pohjatutkimuksilla selvitetään merenpohjan maaperää ja maalajeja sekä kalliopinnan tasoja ja kallion laatua. Tuloksia hyödynnetään siltatukien suunnittelussa sekä rakentamisessa.

”Näytteitä otetaan porakonekairaamalla noin kymmenessä eri pisteessä. Tutkittavat kohdat ovat todella syvällä, joten tutkimuspisteitä ehditään kairata vain yksi päivässä. Tuulisella säällä konekairaus ei onnistu lainkaan,” kertoo projektipäällikkö Pertti Keränen kaupunkiympäristön toimialan maa- ja kallioperäyksiköstä.

Tutkimukset eivät estä veneväylien tai laiturien käyttöä. Lintujen pesimäluotojen lähelle ei ole tarvetta mennä. Lähimmälle luodolle etäisyyttä jää yli 200 metriä.

Kruunusillat yhdistää raitiotiellä Laajasalon keskustaan

Kruunusillat-hanke yhdistää raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Hakaniemen kautta keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa: Kruunuvuorensilta, Finkensilta ja Merihaansilta. Kruunuvuorensilta tulee olemaan Suomen pisin silta, noin 1200 metriä. Lisäksi hankkeen yhteydessä uusitaan Hakaniemensilta

Lue lisää Kruunusilloista www.kruunusillat.fi

Kuva: Rami Kokko, Stara