Kruunusillat-yhteyden kalustohankinta etenee

Kalustohankinnan hankesuunnitelma sisältää 23 uutta kahteen suuntaan ajettavaa, noin 35 metriä pitkää pikaraitiovaunua, joita tullaan käyttämään Yliskylän ja Haakoninlahden raitiolinjojen kalustona.

HKL:n johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle kokouksessaan 30.4.2020 hankesuunnitelman hyväksymistä. Lopullisen hankepäätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Vaunuissa on ohjaamot molemmissa päissä ja ovet molemmin puolin, ja ne tullaan suunnittelemaan merellisen ympäristön ja Helsingin rataverkoston kestävään liikennöintiin. Vaunuja on mahdollisuus myöhemmin pidentää noin kymmenellä metrillä matkustajakapasiteetin lisäämiseksi.

Hankesuunnitelman enimmäiskustannusarvio on 97,6 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelman perusteella tullaan hankkimaan ympäristöystävällisiä, energiatehokkaita, muunneltavia, esteettömiä ja edullisilla kustannuksilla ylläpidettäviä raitiovaunuja.

Kruunusillat-hankkeen myötä Laajasaloon on tulossa kaksi pikaraitiotielinjaa: toinen kulkee välillä Rautatientori-Yliskylä ja toinen välillä Rautatientori-Haakoninlahti. Hankkeen toteuttamista varten muodostettiin allianssi marraskuussa 2019. Parhaillaan käynnissä on hankkeen suunnitteluvaihe. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on vuonna 2026.