Kruunusillat suunnittelee työmaataan maan vilkkaimpaan jalankulkuympäristöön

Helsingin päärautatieaseman edessä tulee olemaan laaja Kruunusillat-raitiotien toteuttama rakennustyömaa tämän hetken arvion mukaan vuosina 2023-2025.

Kuluvana syksynä suunnitellaan tapaa, jolla työmaan väistämättä aiheuttamat haitat minimoitaisiin.

”Valmis raitiotie parantaa keskustan saavutettavuutta, mutta on selvää, että kaupungissa tapahtuva rakentaminen aiheuttaa aina haittoja. Ja nyt kaivetaan iso kuoppa Suomen vilkkaimmalle suojatielle”, sanoo Kruunusillat-raitiotien viestintäsuunnittelija Lauri Hänninen.

Suunnitteluaikana vertaillaan erilaisten simulointien avulla muun muassa sitä, miten työmaa-aikaiset liikennejärjestelyvaihtoehdot vaikuttavat kaupungin liikenteeseen, työmaan kestoon ja kustannuksiin. Näistä saadaan tuloksia myöhemmin syksyllä.

Osana työmaan toteutuksen suunnittelua Kruunusillat-raitiotie on käynnistänyt yritysvaikutusten arvioinnin Rautatientorin ympäristöstä. Kruunusillat haluaa löytää ratkaisut, joiden avulla rakentamisen aikaiset haitat yrityksille voidaan minimoida.

Yritysvaikutusten arviointi tehdään kaksivaiheisesti. Ensin asiantuntijatyönä tehdään tekninen selvitys, jonka avulla tutkitaan muun muassa yritysten toimialajakauma, asiakasvirrat ja huoltoreitit.

Toisessa vaiheessa teknisen selvityksen tuloksia esitellään alueen yrityksille ja ne otetaan mukaan suunnittelemaan yhteistyössä sujuvaa työmaata. Tämän vaiheen toteutusaika- ja tapa riippuu koronatilanteen kehittymisestä.

Rautatieaseman viereen rakennetaan Laajasaloon vievän raitiotien päätepysäkki. Työmaan pitkä kesto johtuu maanalaisista töistä: tämän hetken suunnitelma on, että katutyömaan aikana uusittaisiin vuosina 1966-67 rakennetun Asematunnelin ja vuonna 1983 valmistuneen Rautatientorin metroaseman lippuhallin kansirakenteiden vesieristeet ja alueen kunnallistekniikkaa.

Päätepysäkin tarkka sijainti ja muut rakentamisen lopputuloksena syntyvät liikennejärjestelyt päätetään ensi vuonna valmistuvissa liikenne- ja katusuunnitelmissa. Nyt tehtävä yritysvaikutusten arviointi ei tutki lopputuloksen vaikutuksia, vaan itse työmaan vaikutuksia.

Rautatientorin seutu on koko maan vilkkain jalankulkuympäristö. Helsingin päärautatieaseman kautta kulkee jopa 250 000 ihmistä vuorokaudessa. Jalankulku alueella on mahdollista koko rakentamisen ajan.

Yritysvaikutusten arviointi on Helsingin kaupungin oman valmistelutyön tueksi kehittämä toimintamalli. Helsinki aloitti systemaattisen yritysvaikutusten arvioinnin vuonna 2017 ensimmäisenä kaupunkina Suomessa.

Kruunusillat-raitiotie

Kruunusillat yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa: Kruunuvuorensilta, Finkensilta ja Merihaansilta. Kruunuvuorensilta (1200 metriä) tulee olemaan Suomen pisin silta.

Kruunusillat-raitiotietä rakentaessa tehdään samalla yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.

Rakentamisen on suunniteltu alkavan mm. Hakaniemen alueella vuonna 2021. Tämän hetken tavoite yhteyden valmistumiselle on vuonna 2026.