Kruunusillat-hankkeen toteutustapa päätetty

Havainnekuva Kruunuvuorensillasta

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä päätti 3.10.2017, että hanke toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä.

Kruunuvuorensilta, Finkensilta ja Korkeasaaren alueen esirakentaminen toteutetaan yhtenä kokonaisurakkana. Katu- ja rantarakenteet, raitiotiejärjestelmän kokonaisuus sekä muut osuudet toteutetaan allianssimuotoisesti.

Nihti-Kruunuvuorenranta-osuus on tällä hetkellä rakennussuunnitteluvaiheessa. Kokonaisurakan kilpailutus käynnistyy näillä näkymin vuonna 2019. Ajankohtaan vaikuttaa mm. vesiluvan käsittelyn eteneminen.

Allianssin kilpailutus käynnistetään alustavan arvion mukaan 2019–2020. Aikataulu tarkentuu, kun allianssin kokonaisuus ja mahdollinen vaiheistus selviää hankkeen tarkemman suunnittelun ja hankerajausten myötä. Allianssiosuuteen saatetaan kytkeä muita samassa yhteydessä toteutettavia hankkeita.