Kruunusillat-hanke etenemässä kilpailutuksiin

Laajasalon ja keskustan välisen Kruunusillat-pikaraitiotieyhteydelle ollaan tällä hetkellä kilpailuttamassa allianssikonsulttia, jonka työn tavoitteena on kilpailuttaa hankkeen allianssitoteuttajat vuoden 2019 aikana.

Kruunusillat-hanke on päätetty toteuttaa kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa sekä Korkeasaaren maanrakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla.

Kokonaisurakan töitä ei sisällytetä allianssiin, koska suunnitelmat Kruunuvuorensillasta ja Finkensillasta on laadittu aikaisemmin järjestetyn suunnittelukilpailun myötä.

Tavoitteena on, että varsinaiset rakennustyöt alkaisivat vuonna 2020-21 todennäköisesti Korkeasaaren vesialueen ruoppauksilla.

Urakkamuodot

Allianssimallissa eri osapuolet, eli tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat, kootaan aikaisessa vaiheessa yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi suunnittelemaan ja toteuttamaan hanke yhdessä.

Kokonaisurakkaon perinteinen urakkamuoto. Kokonaisurakassa tilaaja tekee urakkasopimuksen rakennustöistä yhden urakoitsijan kanssa ja urakoitsija toteuttaa rakennustyön tilaajan laatimien suunnitelmien pohjalta.

Kruunusillat-yhteys

Kruunusillat-yhteys yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa: Kruunuvuorenrannan ja Korkeasaaren yhdistävä Kruunuvuorensilta, Korkeasaaren ja Kalasataman Nihdin yhdistävä Finkensilta sekä Nihdin ja Hakaniemen yhdistävä Merihaansilta. Kruunuvuorensilta tulee olemaan Suomen pisin silta, noin 1200 metriä. Lisäksi hankkeen yhteydessä uusitaan Hakaniemensilta. 

Tavoite koko yhteyden valmistumiselle on vuonna 2026.