Kolme ryhmää osallistuu Kruunusillat-hankkeen allianssikilpailutukseen

Havainnekuva.
Tuleva Kruunuvuorensilta kurkottaa yli Kruunuvuorenselän. Etualalla Korkeasaari ja taustalla Kruunuvuorenranta. Kuvan alareunassa näkyy myös nykyinen Korkeasaarensilta ja tulevan Finkensillan pää. Kuva: WSP ja Knight Architects

Laajasalon ja keskustan välisen Kruunusillat-pikaraitiotieyhteydelle kilpailutetaan allianssikumppanit tämän vuoden aikana. Osallistumishakemuksen kilpailutukseen jätti kolme ryhmää, ja ne kaikki valitaan kilpailutuksen seuraavaan vaiheeseen.

Osallistumishakemuksen lähettäneet ryhmät ovat:

KLAARA (GRK Infra Oy, Winco Oy, Pöyry Finland Oy)
Klaava (Destia Oy, WSP Finland Oy)
Kruuvi (YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy)

Tavoite on, että vuoden 2020 alussa alkaisi ns. allianssin kehitysvaihe, jossa Helsingin kaupunki ja kilpailun voittaneet yritykset suunnittelevat yhdessä hankkeen lopullisen sisällön ja toteutuksen sekä määrittävät sen tavoitekustannuksen ja kannustinjärjestelmän.

Vuonna 2020-21 kilpailutetaan erikseen ns. kokonaisurakkana Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa sekä Korkeasaaren maarakennus.

Kruunusillat-yhteyden rakentaminen voisi alkaa useasta paikasta vuonna 2021.

Tämän hetken tavoite yhteyden valmistumiselle on vuonna 2026, mutta aikataulu tarkentuu, kun allianssi on laatinut toteutussuunnitelman ja kokonaisurakan urakoitsija valittu.

Jos kokonaisurakan tarjous ja allianssin tavoitekustannus ylittävät kaupunginvaltuuston vuonna 2016 hyväksymän hankkeen kustannusarvion, päätös hankkeen toteuttamisesta viedään uudelleen valtuustoon. Tarjous ja tavoitekustannus ovat selvillä vuonna 2021.

Tietoa hankkeen urakkamuodoista

Kruunusillat-hanke toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla.

Kokonaisurakan töitä ei sisällytetä allianssiin, koska suunnitelmat Kruunuvuorensillasta ja Finkensillasta on laadittu aikaisemmin järjestetyn suunnittelukilpailun myötä.

Allianssimallissa eri osapuolet, eli tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat, kootaan aikaisessa vaiheessa yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi suunnittelemaan ja toteuttamaan hanke yhdessä Allianssihankkeen vaiheita ovat kehitysvaihe ja toteutusvaihe.

Kehitysvaiheessa sopimusosapuolet suunnittelevat yhdessä hankkeen sisällön ja toteutuksen sekä määrittävät sen tavoitekustannuksen ja kannustinjärjestelmän. Toteutusvaiheessa rakennetaan.

Allianssiin on mahdollista sisällyttää myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Tällainen työ on muun muassa uuden Hakaniemensillan rakentaminen.

Kokonaisurakka on puolestaan perinteinen urakkamuoto. Kokonaisurakassa tilaaja tekee urakkasopimuksen rakennustöistä yhden urakoitsijan kanssa ja urakoitsija toteuttaa rakennustyön tilaajan laatimien suunnitelmien pohjalta.

Kruunusillat-yhteys

Kruunusillat-yhteys yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa: Kruunuvuorenrannan ja Korkeasaaren yhdistävä Kruunuvuorensilta, Korkeasaaren ja Kalasataman Nihdin yhdistävä Finkensilta sekä Nihdin ja Hakaniemen yhdistävä Merihaansilta. Kruunuvuorensilta tulee olemaan Suomen pisin silta, noin 1200 metriä. Lisäksi hankkeen yhteydessä uusitaan Hakaniemensilta.