Kehitimme tavan mitata työmaa-aikaisten liikennejärjestelyidemme onnistumista

liikennemerkki

Katutyömaat aiheuttavat väistämättä liikennejärjestelyitä, jotka haittaavat kaupunkilaisia. Liikennejärjestelyiden onnistumista ei ole aiemmin pystytty objektiivisesti mittaamaan. Nyt Kruunusillat-allianssi on luonut tavan mitata liikennejärjestelyidensä onnistumista.

Kun mittaria käytetään, mittaaja tekee havainnot eri kulkumuotojen näkökulmista ja mittaa aina kerrallaan yhden kokonaisuuden, kuten esimerkiksi aidoilla rajatun kävelytien työmaa-alueen halki. Sivuilla oleville aidoille ja liikennemerkeille, alapinnan laadulle ja leveydelle sekä tilan minimikorkeudelle on vaatimukset, joiden täyttymistä mittauksessa tarkastellaan. Lisäksi risteysalueilla tarkastellaan liikennejärjestelyiden toimivuutta kohtaavien liikennemuotojen osalta.

Yhden mittauksen tulos on prosenttiluku, joka kuvaa työmaan liikennejärjestelyiden tasoa. Luku saadaan jakamalla oikeat havainnot kaikkien havaintojen lukumäärällä.

Mittauksen kehittäminen ja käyttäminen tuottaa myös kolme opinnäytetyötä.

Mitattavat asiat perustuvat pääosin Helsingin kaupungin katutyöoppaaseen ja Helsingin kaupungin esteettömän rakentamisen ohjeisiin.

Kruunusillat-raitiotien rakentamisessa mittaria käytetään osana raitiotietä rakentavan allianssin kannustinjärjestelmää. Uusi mittari voi myös auttaa Helsingin kaupunkia asettamaan entistä konkreettisempia laatuvaatimuksia tuleville katuremonteille.