Kaupunginvaltuusto päätti Kruunusillat-raitiotien rakentamisen vaiheistuksesta ja kustannuksista

Kruunusillat mereltä käsin
Kruunusillat, Helsingin kaupunki, WSP, Knight Architects

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.8.2021 Kruunusillat-raitiotien rakentamisen vaiheissa ensin Hakaniemi–Laajasalo -välille ja uuden kustannusarvion. Päätöksen mukaan

  • Vaiheessa 1 tehdään raitiotieyhteys Laajasalosta Hakaniemeen. Osuuden kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa.

Vaiheen 1 aikana tehtävät työt ovat raitiotien rakentaminen Laajasalon ja Hakaniemen välille sekä kolmen sillan toteutus (Merihaansilta, Finkensilta ja Kruunuvuorensilta). Hakaniemeen rakennetaan väliaikainen päätepysäkki.

  • Vaiheen 2 eli Hakaniemen ja Helsingin päärautatieaseman välisen raitiotieosuuden suunnittelu ja toteutuksen valmistelu jatkuu. Osuuden kustannusarvio tuodaan myöhemmin erikseen hyväksyttäväksi. Tämän hetken karkea arvio kustannuksista on noin kymmenen miljoonaa euroa.

Rakennushanke on jaettu osiin

Kruunusillat-hanke toteutetaan useassa vaiheessa.

Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä:

Kruunusillat-allianssi rakentaa Laajasalon ja Hakaniemen välisen raitiotieyhteyden sekä Merihaansillan.  Allianssin tavoitteena on aloittaa raitiotieyhteyden rakentaminen tänä syksynä.

Allianssin muodostavat Helsingin kaupungin ja liikenneliikelaitos HKL:n lisäksi NRC Group Finland Oy ja YIT Suomi Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oyj ja Sweco Infra & Rail Oy.

Kokonaisurakka rakentaa Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa (Finkensilta ja Kruunuvuorensilta) sekä tekee Korkeasaaren maarakennustyöt. Kokonaisurakan voitti toukokuussa 2021 Työyhteenliittymä Kruunusillat, jonka muodostavat Kreate Oy ja YIT Suomi Oy. Urakan kokonaishinta on tarjouksen mukaan noin 123 miljoonaa euroa. Siltaurakka aloittaa rakennustyöt todennäköisesti ensi syksynä.

Toisessa vaiheessa rakennetaan raitiotieyhteys Hakaniemestä päärautatieasemalle. Toisen vaiheen rakentaja ja kustannukset päätetään myöhemmin. Toisen vaiheen rakentaminen alkaa vuoden 2026 jälkeen.

Laajasalon päässä Yliskylän rataosuuden toteutusta ja kustannuksia arvioidaan uudelleen. Tämän kolmannen vaiheen rakentamisesta, kustannuksista sekä ajankohdasta päätetään myöhemmin erikseen.

Raitiotien lisäksi Kruunusillat-allianssin on tarkoitus rakentaa myös muita kaupungin kehittämiseen muita katurakentamishankkeita. Näitä ovat esimerkiksi uuden Hakaniemensillan rakentaminen huonokuntoisen sillan tilalle sekä Hakaniemen uusien katujen rakentaminen. Kruunusillat-allianssi on aloittanut hankkeiden rakentamisen viime keväänä Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa.