Kaistansulku hidastaa keskustan suuntaan menevää autoliikennettä Sörnäisten rantatiellä torstaina 6.6. klo 9.30 jälkeen

Liikennemerkki, jossa nuoli.

Kruunusillat-raitiotien sähkönsyöttöaseman rakentamiseen liittyvät nostotyöt hidastavat keskustan suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä Sörnäisten rantatiellä torstaina 6.6. klo 9.30 alkaen muutamien tuntien ajan.

Nostotöiden takia uudelta, Hakaniemensillalle johtavalta Merihaankadulta joudutaan sulkemaan yksi kaista. Merihaankatu yhdistää Sörnäisten rantatien uuteen Hakaniemensiltaan, joten vaikutus ulottuu Sörnäisten rantatielle.

Vaikutukset jalankulkuun


Ei vaikutuksia

Vaikutukset pyöräilyynEi vaikutuksia

Vaikutukset joukkoliikenteeseen


Ei vaikutuksia

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteeseen


Yksi ajokaista keskustan suuntaan suljetaan tilapäisesti klo 9.30 alkaen, joten liikenne voi hidastua.