Hakaniemessä tehdään pohjatutkimuksia maalla ja merellä

Hakaniemen ja Merihaan ranta- ja merialueella tehdään pohjatutkimuksia kesä-elokuussa. Tutkimukset liittyvät Kruunusillat-raitiotien ja Hakaniemen alueen rakentamiseen.

Tutkimukset tehdään tela-alustaisella kairavaunulla, joka työskentelee merialueella työlautalta. Työalueet rajataan muusta ympäristöstä, mutta ne eivät katkaise alueen kulkureittejä.

Vesialueella liikkuva työlautta ei sulje vesiliikennettä eikä estä alueen laituripaikkojen käyttöä. Veneilijän on kuitenkin hyvä huomioida tutkimustoiminta vesialueella liikuttaessa.

Kairavaunu ja sen myötä myös työlautta työstää yhden tutkimuspisteen kerrallaan ja siirtyy sen valmistuttua seuraavaan tutkimuspisteeseen. Tutkimuksista voi aiheutua tilapäistä meluhaittaa.

Tutkimuksilla selvitetään ranta-alueen ja merenpohjan maaperäolosuhteita sekä maalajien ominaisuuksia.

Kruunusillat-raitiotie

Kruunusillat yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa: Kruunuvuorensilta, Finkensilta ja Merihaansilta.

Kruunusillat-raitiotietä rakentaessa tehdään samalla yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.

Rakentamisen on suunniteltu alkavan mm. Hakaniemen alueella vuonna 2021. Tämän hetken tavoite yhteyden valmistumiselle on vuonna 2026.

Hakaniemi uudistuu

Hakaniemi kokee 2020-luvulla suuren muutoksen, kun historialliset miljööt saavat rinnalleen uutta asumista, liiketiloja, hotelleja, kulttuuria ja upeita rantatiloja oleskeluun. Hakaniemen asema joukkoliikenteen solmukohtana vahvistuu voimakkaasti Kruunusillat-pikaraitiotien valmistuessa.