Hakaniemenrannan asemakaava päätöksentekoon

Havainnekuva Hakaniemestä
Havainnekuvassa uutta Hakaniemeä.

Hakaniemenranta uudistuu ensi vuosikymmenellä, kun Kruunusillat-hankkeen pikaraitiotien myötä alueelle saadaan uusia puistoja ja asuinrakentamista. Hakaniemenrannan asemakaavaehdotus tulee kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi 9.4.2019.

Hakaniemenranta uudistuu 2020-luvulla. Kruunusillat-hankkeen pikaraitiotietä varten rakennetaan uusi Merihaansilta, joka yhdistää Kalasataman eteläosan Nihdin Merihakaan. Kruunusiltojen raideyhteyden rakentamisen yhteydessä uusitaan myös Hakaniemensilta ja sen linjaus muuttuu vähemmän tilaa vieväksi.

Teiden linjauksia muuttamalla vapautuu uutta rakennusmaata kaikkiaan kolmelle uudelle asuinkorttelille. Asukkaita on tulossa lisää yli tuhat. Asuinkortteleiden ensimmäiset kerrokset on varattu liiketiloille. Samalla Hakaniemenrantaan ja Kruununhaan puolelle rakennetaan uudet rantapuistot. Uusia satamia on tulossa kaksi, joista toinen on pienvenesatama ja toinen ammattimaista veneliikennettä palveleva satama.

Hakaniemenrannan uusissa rantakortteleissa on tarkoitus kokeilla kaupungin uutta markkinaehtoista pysäköintimallia, eli rakennuttajat voivat vapaasti päättää pysäköintipaikkojen määrästä.

Asemakaavan pohjaksi järjestettiin vuosi sitten ideakilpailu, jonka voitti Arkkitehtitoimisto Harris–Kjisik Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy. Kaavaehdotuksessa voittajatyön parhaita ideoita on työstetty edelleen ja voittajaehdotusta on sovitettu yhteen pikaraitiotien ja uuden Hakaniemensillan suunnitelmien kanssa.

Alueelle on aiemmin laadittu asemakaava hotellitonttia, sekä sen tontin itäpuolella sijaitsevaa aukiota ja näihin liittyviä ranta-alueita varten.

Asemakaavasta tekee lopullisen päätöksen kaupunginvaltuusto.

Lautakunnan esityslista verkossa