Bussipysäkki siirtyy Merihaan kohdalla Sörnäisten rantatiellä

Sörnäisten rantatiellä Merihaan puolella, Näkinsillan kupeessa olevaa ja linjoja H16 ja 55 palvelevaa bussipysäkkiä (H2524) siirretään noin 70 metriä pohjoiseen lähelle Haapaniemenkadun risteystä varhain aamulla maanantaina 17. tammikuuta. Samalla pohjoiseen menevien autokaistojen linjaus muuttuu jonkin verran.

Muutokset liittyvät Hakaniemen ja Näkinsillan uudistukseen.

Merihaan kupeessa sijaitseva jalankulkua ja pyöräilyä palveleva, Sörnäisten rantatien ylittävä Näkinsilta uusitaan. Työ on aloitettu rakentamalla väliaikainen silta vanhan sillan pohjoispuolelle. Väliaikainen silta otetaan käyttöön helmikuussa 2022, minkä jälkeen päästään purkamaan vanha silta pois ja rakentamaan uusi.

Erityisesti ruuhka-aikoina alueella liikkumiseen kannattaa varata enemmän aikaa.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle:

Pohjoiseen menevien autokaistojen linjaus muuttuu jonkin verran. Suoraan meneville on edelleenkin käytössä kaksi kaistaa suuntaansa.

Vaikutukset joukkoliikenteelle:

Ei muita vaikutuksia, mutta linjoja H16 ja 55 palveleva bussipysäkki (H2524) siirtyy noin 70 metriä pohjoiseen lähelle Haapaniemenkadun risteystä.

Vaikutukset jalankululle ja pyöräilylle:

Jalankulun ja pyöräilyn reitit säilyvät käytössä, mutta niiden paikat muuttuvat rakentamisen edistyessä. Reitit opastetaan maastossa.

Tilapäisiä liikennejärjestelyjä on alueella ainakin vuoden 2024 loppuun saakka.

Katujärjestelyt ovat myös lopputilanteessa erilaiset kuin nykyään, eli ne muuttuvat pysyvästi. Sörnäisten rantatie uusitaan Kruunusillat-allianssin työnä uudesta Hakaniemen sillasta Haapaniemenkadun liittymään saakka. Katu muuttuu seuraavasti: keskialueen viherkaista kapenee ja muuttuu kiveykseksi. Ajokaistat siirtyvät keskemmälle, jotta uudet jalankulun ja pyöräilyn väylät mahtuvat molemmille reunoille. Lopputilanteessa autoille on käytössä kolme kaistaa suuntaansa.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa Kruunusillat-nettisivuilla https://kruunusillat.fi/category/hakaniemi/