Autoliikenteen reitit muuttuvat Hakaniemessä 2.9.2021 alkaen

Hakaniemen liikennejärjestelyt
Kuvassa autoliikenteen reitit on merkitty sinisellä viivalla, suljetut autoliikenteen reitit punaisella katkoviivalla ja työmaa-alueemme haalealla punaisella.

Rakennustyömme muuttavat liikennejärjestelyjä Hakaniemessä 2.9.2021 alkaen.

Moottoriajoneuvoliikenne päättyy sinä iltapäivänä Hakaniemenranta 12 ja Haapaniemenkadun välillä (kuvassa punaisella katkoviivalla).

Hakaniemenranta muuttuu yksisuuntaiseksi idän suuntaan. Reitti Merihakaan kulkee pohjoissuunnasta Sörnäisten rantatien ja Haapaniemenkadun kautta. Merihaasta Haapaniemenkadulta on myös jatkossa mahdollista kääntyä vasemmalle kohti keskustaa ja Hakaniemeä. (Kuvassa sinisellä.)

Huoltoliikenneyhteys Haapaniemenkadulta Merihakaan sekä Kulttuurisaunalle säilyy molempiin suuntiin.

Jalankulun ja pyöräilyn reitteihin ei tule tässä vaiheessa muutoksia, mutta niitäkin on luvassa syyskuun puolenvälin tietämillä. Tiedotamme niistä erikseen.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi – aineistot – hankkeet – Kruunusillat – tilapäiset liikennejärjestelyt.