Alustavat ideat Merihaansillasta ja uudesta Hakaniemensillasta

Havainnekuva Merihaansillasta

Merihaansillasta ja uudesta Hakaniemensillasta on valittu alustavat ideat jatkosuunnittelun pohjaksi.

Valitun idean Merihaansillan (kuva yllä) kevyt laiturimainen rakenne säilyttää mataluutensa vuoksi näköalan Kalasatamasta Pohjoisrantaan, mikä on kaupunkikuvallisesti hyvä asia.

Idea antaa myös uusia mahdollisuuksia ja edellytyksiä Hanasaaren aluesuunnittelulle ja yhteyksille kantakaupunkiin, sillä idea mahdollistaa luontevan pyöräily- ja kävely-yhteyden sillalta Hanasaareen.

Yhteydestä Hanasaareen ei kuitenkaan ole vielä päätöksiä, ja sen toteutus ratkaistaan myöhemmin.

Valittu idea uudeksi Hakaniemensillaksi (kuva alla) puolestaan on valintaraadin mukaan veistoksellinen ja sopivan omaleimainen.

Vaihtoehtoisia suunnitelmia oli laatimassa kaksi konsulttiyhtiötä, joista Pontek Oy:n ideat valittiin jatkosuunnittelun pohjaksi. Valinnan teki raati, jossa oli edustajat kaupunkisuunnitteluvirastosta, rakennusvirastosta ja HKL:sta.

Seuraavaksi silloista aloitetaan yleissuunnitteluvaihe, jossa esitetään tarkemmin mm. niiden arkkitehtuuri, kalusteet ja kaiteet. Yleissuunnitelmat tehdään osana Hakaniemen kunnallisteknistä yleissuunnitelmaa. Se valmistuu vuoden 2017 lopussa. Molemmat sillat rakennetaan vasta 2020-luvun alkupuolella.

Kruunusillat-hankkeeseen liittyvä Merihaansilta on uusi siltayhteys, joka yhdistää Merihaan Sompasaaren eteläkärkeen eli Nihtiin. Sillalla kulkee raitiotie sekä pyöräilybaana ja jalankulkuväylä. Sillan alikulkukorkeus tulee olemaan noin 2 metriä, mutta sillassa olisi todennäköisesti avattava osuus poikkeuksellisia vesistökuljetuksia varten. Avaus tapahtuisi ajoneuvonostureilla nostamalla.

Vuonna 1961 rakennettu Hakaniemensilta on tulossa käyttöikänsä päähän. Sitä korvaamaan rakennetaan uusi silta nykyisen sillan itäpuolelle. Nykyinen silta puretaan. Uudella sillalla on vanhan sillan tapaan 2+2 autokaistaa, sekä pyöräilybaana ja jalankulkuväylä. Sillan alikulkukorkeus tulee olemaan alle 5 metriä.

Korkearesoluutioiset havainnekuvat:

Merihaansilta. Kuva: Pontek Oy

Hakaniemensilta. Kuva: Pontek Oy
 

Kruunusillat-hanke

Kruunusillat-hanke tarjoaa kasvavalle Laajasalolle sujuvan joukkoliikenneyhteyden keskustaan. Hankkeeseen sisältyy 10 kilometriä raitiotielinjaa, pyöräliikenteen yhteys sekä kävelyteitä ja aukioita. Hanke parantaa yhteyksiä koko Helsingin seudulle osana raideliikenteen runkojärjestelmää ja pyöräilyn baanaverkkoa. Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa, joista Kruunuvuorensilta (n. 1200 metriä) tulee olemaan Suomen pisin silta.

Lisäksi hankkeen yhteydessä uusitaan Hakaniemansilta, joka on tullut käyttöikänsä päähän.

Verkkosivut: www.kruunusillat.fi
Facebook: www.facebook.com/kruunusillat
Twitter: https://twitter.com/kruunusillat