Vid Hagnäsgatan 7 utförs stenbrytning som orsakar starkt buller

Kruunusillat-tunnus.

Från och med 11.4.2023 utförs borrning och sprängningar vid Hagnäsgatan 7. Nu i början pågår dessa arbeten uppskattningsvis hela april. I maj utvidgas arbetsområdena på Hagnäsgatan och det är möjligt att stenbrytningen pågår hela sommaren. Vi informerar om senare arbeten separat när tidsplanen är bekräftat.  

Stenbrytning måste utföras eftersom berget annars hindrar installationen av kommunalteknik. Stenbrytningen omfattar högst 3-5 sprängningar per dag på vardagar mellan kl. 9-18. Sprängningarna signaleras med en ljudsignal. All trafik på gatan kommer att stoppas i några minuter.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda som finns vid korsningen av Hagnäsgatan och Näckens gränd.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.