Vattentrafiken i Brobergssundet samt gång- och cykeltrafiken på Hagnäskajen stängs under två nätter vecka 31

Kruunusillat-tunnus.

Vattentrafiken stängs i Brobergssundet vid Hagnäsbron under två nätter under vecka 31. Då ska två avloppsrör sänkas på botten av Brobergssundet. Under samma nätter stängs också gång- och cykeltrafiken tillfälligt på Hagnäskajen.

Enligt planen är vattentrafiken stängd natten mellan måndag 1.8. och tisdag 2.8. samt natten mellan tisdag 2.8. och onsdag 3.8. Vattentrafiken är stängd kl. 21-09. Detta betyder att det är omöjligt att åka under Hagnäsbron då och vattentrafikförbindelsen till Kajsaniemiviken är stängd.

På grund av arbetet måste gång- och cykeltrafiken också stängas tillfälligt på Hagnäskajen mellan Hagnäsbron och parkeringshallen i Havshagen. Gång- och cykelvägen är stängd kl. 21-00 på båda nätter. Omvägen går via Hagnäsgatan, den tillfälliga Näckens bro och Sörnäs strandväg.

Det är möjligt att arbetet förskjuts på grund av dåligt väder eller problem med maskiner.

Aktuell information om tidpunkten uppdateras på Kronbroarnas webbplats: https://kruunusillat.fi/sv/for-batfolk

Nedsänkningen av avloppsrören är relaterat till byggandet av den nya Hagnäsbron. Där den nya Hagnäsbron ska finnas finns det en avloppslinje, ett tryckavlopp. Detta avlopp måste flyttas på grund av den nya bron.

Nu ska två nya tryckavloppsrör sänkas ned i sundet för att ersätta det gamla avloppet. Arbetet görs nattetid för att minimera olägenheterna.

Vi beklagar eventuella olägenheter.