Trafiken på farleden mellan Högholmen och Blåbärslandet avbryts dagtid ytterligare 11.-12.4.

Vi har informerat att båttrafiken på sundet mellan Högholmen och Blåbärslandet avbryts under tre till fyra dagar 3.–6.4. Båttrafiken på farleden avbryts mellan kl. 7–18. Under tiden utförs sänkningsarbeten av vattenledningen och tryckavloppet i området. Under påsktiden är det paus i arbetena och farleden är i bruk, men arbetena fortsätter 11.-12.4. Då avbryts båttrafiken mellan kl. 7-18.

Avbrottet av båttrafiken innebär att passering mellan Högholmen och Blåbärslandet inte är möjlig, farleden är stängd.

Vattenledningens och tryckavloppets sänkning hör ihop med Högholmens förkonstruktion. I samband med det här arbetet förnyas Högholmens gamla vatten- och avloppslinje, förnyelsen av linjen är mycket viktig för Högholmen.

Vi beklagar de olägenheter som detta medför.

Ytterligare information:

Jari Humalajoki, projektledare, Arbetskonsortium Kronbroarna, tfn. 0400 437 884, jari.humalajoki@kreate.fi