Stenbrytning i Hundholmsvägen fr.o.m. 11.6.2024

Kruunusillat-tunnus.

Vi påbörjar stenbrytning i Hundholmsvägen och i korsningen av Hundholmsvägen och Kökargränden uppskattningsvis 11.6.2024, vilket orsakar starkt buller. Detta arbetsskede pågår uppskattsningvis till början av augusti. Arbetet orsakar buller tidvis, inte hela tiden. Stenbrytningen är nödvändig för att kunna bygga ny kommunalteknik.

Stenbrytning innebär borrning, sprängningar och lastning av sprängsten. Borrning orsakar kontinuerligt starkt buller. Sprängningar utförs cirka 1-5 gånger om dagen. All trafik i närområdet måste stoppas i några minuter när sprängningar utförs. Inlastning av sprängsten orsakar också buller men inte så starkt som borrning.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller vanligtvis på vardagar kl. 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa. Man kan hämta öronproppar från en postlåda vid korsningen av Kökargränden eller vid korsningen av Reihersvägen.

Vi beklagar olägenheterna och tackar för ert tålamod.